Slachtoffer Daderschap

 

Info die je ter beschikking kan stellen aan kinderen, jongeren en hun omgeving

Bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen die slachtoffer of dader zijn van een schokkende/traumatische gebeurtenis, kunnen er heel wat vragen opduiken. 

Een jongere of ouder die zich hierover zorgen maakt en hierover het gesprek wil aangaan, kan hiervoor terecht bij één van de hulpverleningspartners in zijn onmiddellijke omgeving:

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

  ONLINE AANBOD: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

ONLINE AANBOD: https://www.clbchat.be/

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

https://www.caw.be/

   ONLINE AANBOD: 1712.be voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling V

https://www.caw.be/jac/ 

  ONLINE AANBOD: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)

https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/

 ONLINE AANBOD: https://www.nupraatikerover.be/

Wanneer je met vragen zit rond intrafamiliaal geweld: https://fjc-veiligthuis.be/

Andere

Maak je je zorgen over je gevoelens of gedrag naar minderjarigen? Contacteer dan Stopitnow: https://stopitnow.be/. Gratis en anoniem bellen naar 088/20050 en via chat https://stopitnow.sittool.net/chat  of mail vragen@stopitnow.be

 

Info voor professionals

Slachtoffers

Voor opvang en begeleiding van slachtoffers van een misdrijf of een schokkende/traumatische gebeurtenis kan men steeds een beroep doen op slachtofferzorg. Meer info over de verschillende diensten die klaar staan om informatie en ondersteuning te bieden kan je vinden op: 

https://www.slachtofferzorg.be/waar-kan-je-terecht

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/slachtoffer-of-dader/slachtofferhulp/

De medewerkers van het CAW kan je bereiken op het nummer: 0800 13 500.

Als jouw minderjarige cliënt (vermoedelijk) slachtoffer is van mishandeling, kan je tevens contact opnemen met het vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer info kan je vinden op https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/

Voor regionale info: zie onderaan.

 

Daders

Als je cliënt (vermoedelijk) dader is van mishandeling, kan je tevens contact opnemen met het vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Meer info kan je vinden op https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/

Een dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) biedt herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen voor minderjarigen die een delict hebben gepleegd.

Meer info op: https://www.jeugdhulp.be/organisaties/dienst-voor-herstelgerichte-en-constructieve-afhandeling-hca

Voor contactinfo met een HCA-dienst in jouw regio: https://www.jeugdhulp.be/contact/voorzieningen#HCA-CAH