Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)

De kernopdracht van het IROJ is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidssyclus van inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaangevingen formuleren en verbeteracties uitvoeren. Het IROJ bestaat uit:

  • cliëntvertegenwoordigers,
  • vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp,
  • de intersectorale toegangspoort,
  • de dienst voor pleegzorg,
  • de kinderpsychiatrie,
  • de jeugdmagistratuur,
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap