(jonge) Kinderen

 

Informatie die je ter beschikking kan stellen voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Centra voor Leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

  ONLINE aanbod CLB: https://www.clbchat.be/

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

  ONLINE aanbod Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp

 

 

Informatie voor professionals

Kind en Gezin 

https://www.kindengezin.be

Huis van het Kind

is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby’s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. Elk Huis van het Kind heeft een eigen aanbod met verschillende diensten voor ouders en kinderen. Het aanbod is immers afhankelijk van de betrokken organisaties en de lokale situatie.
Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. In een Huis van het Kind kan je terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding en ontmoeting. Dit over o.a. kraamzorg, kinderopvang, opvoedingsvragen, vrije tijd, onderwijs en nog veel meer.

http://www.huizenvanhetkind.be/)

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

bieden pedagogische begeleiding aan gezinnen met opvoedings- of gezinsproblemen, zolang de problemen nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen worden opgelost of verbeterd.

https://www.ckg.be/

Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)

zorgen voor de begeleiding en het verblijf van ouders, al dan niet alleenstaand, en hun kinderen en aanstaande ouders, van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is. https://www.cigvlaanderen.org/

Pleegzorg

Internationale richtlijnen benadrukken dat een kind best bij zijn ouder(s) of verzorger woont. Is dit niet mogelijk? Dan zoekt men bij voorkeur een oplossing in een gezinsvervangende omgeving, zoals een pleeggezin. Deze richtlijn wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en staat ook in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ze geldt als principe voor alle jeugdhulp. Daarom is pleegzorg de prioritaire oplossing bij de uithuisplaatsing van een minderjarige.

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/

Meer regionaal aanbod