Geestelijke Gezondheidszorg

 

Informatie die je ter beschikking kan stellen voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Cliënten en/of hun context, met een hulpvraag met betrekking tot hun psychisch welbevinden, kunnen zich richten naar actoren in hun onmiddellijke omgeving.

Goed in je vel voelen

- 16-jarigen https://www.noknok.be/

+ 16-jarigen https://www.fitinjehoofd.be/

https://www.vaardigleven.be/

Tele-Onthaal

https://www.tele-onthaal.be/

  ONLINE aanbod: https://www.tele-onthaal.be/wegwijzer-naar-meer-hulp/chat

OverKop

https://overkop.be/

  ONLINE aanbod: https://overkop.be/chat

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Privé Therapeuten

Meer online aanbod

Informatie voor professionals

Regionale netwerken GGZ

In elke regio werken diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context samen in netwerken-ggz . Deze netwerken voorzien ondersteuning in crisissituaties, langdurige zorg bij complexe (o.a. psychische) problemen, vroegdetectie en –interventie bij psychische problemen, kennisversterking en –deling bij professionals en trajectcoördinatie bij vastgelopen zorgtrajecten.

ONLINE aanbod ter ondersteuning van volwassenen