Algemene Informatie Jeugdhulp

 

Informatie die je ter beschikking kan stellen voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Cliënten en/of hun context, met een eerste of een algemene hulpvraag, kunnen zich richten naar jeugdhulpactoren in hun onmiddellijke omgeving.

No nonsense info voor jongeren

https://www.watwat.be/

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Centra voor Leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

  ONLINE aanbod CLB: https://www.clbchat.be/

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

  ONLINE aanbod Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp en https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/thuis-door-de-coronacrisis/default.jsp

 

Informatie voor hulpverleners

Indien er meer ingrijpende hulp nodig blijkt, vindt u op het Vlaams Loket Jeugdhulp een overzicht van linken naar belangrijke toepassingen, handleidingen, contactgegevens, veel gestelde vragen enz. Deze portaalpagina is een handig werkinstrument voor elke hulpverlener die te maken heeft met jeugdhulp.

Intersectoraal info- en aanspreekpunt

In elke regio, kunnen hulpverleners met vragen rond het jeugdhulpaanbod terecht bij het intersectoraal info- en aanspreekpunt. Zij kunnen je wegwijs maken in het regionale hulpaanbod dat relevant is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.