Startdag samenwerking jeugddelinquentie in Limburg

In het gewijzigde jeugddelinquentierecht wordt in heel wat reactiemogelijkheden voorzien, nu ook om een ketenaanpak in te richten.

Verschillende partners (zoals Parket Limburg, agentschap Justitie en Handhaving, agentschap Opgroeien, BAAL en FIX) willen de schouders zetten onder zo’n ketenaanpak.

We nodigen daarom graag iedereen die vanuit beleid in aanraking komt met het jeugddelinquentierecht, uit voor een startdag op 15 maart 2024. Zo kunnen we hierover met u  - vanuit lokale besturen, politie, jeugdrechtbank, advocatuur, hulpverlening en andere private partners -  in gesprek gaan, en samen kijken hoe dit vorm te geven in Limburg.

Programma

 • 9.00 – 9.30: onthaal
 • 9.30 – 11.15: welkom en inhoudelijke toelichting
  • Recente beleidsevoluties inzake het Vlaamse jeugddelinquentierecht
  • Praktijk: project FIX
  • M+-werking parket Limburg
  • Signs of Success
 • 11.15 – 12.15  dialoog en ideeënuitwisseling
 • 12.15 – 13.00: lunch
 • 13.00 – 15.15: dialoog en ideeënuitwisseling
 • 15.15 – 15.30: plenaire terugkoppeling
 • 15.30: netwerkmoment

Met deze startdag mikken we op een beleidsmatige vertegenwoordiging vanuit al die organisaties die in Limburg te maken hebben met jongeren en jongvolwassenen die strafbare feiten plegen.

U bent welkom in het provinciehuis Limburg, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

We vragen u zich om praktische redenen te registreren via https://forms.office.com/e/33yug9eHNL.

Post date
Tags
 • Decreet jeugddelinquentierecht