Opgroeien lanceert omzendbrief 'Over drempels' dd 10 jan 2022

De ministers van Jeugd en Welzijn slaan de handen in elkaar om binnen het kader van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) in te zetten op een duurzame brug tussen jeugdhulp, jeugdwerk en andere (vrijetijds)actoren om zo de drempels die het recht op vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp belemmeren, weg te werken.

Verder bouwend op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade, lanceren de ministers van Jeugd en Welzijn een projectoproep die zich richt tot samenwerkingsverbanden van lokale en regionale actoren, die geïntegreerd samenwerken binnen een regio om nieuwe initiatieven op te zetten of reeds bestaande goede praktijken verder te verdiepen om zo het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp tussen 0 en 25 jaar te versterken en drempels weg te werken.

Heb jij zin om samen met minstens één organisatie die een vrijetijdsaanbod realiseert voor kinderen en jongeren, één actor uit de jeugdhulp en één lokaal bestuur een kerngroep op te zetten en een duurzame samenwerking uit te bouwen om samen in te zetten op de vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp? Lees dan snel de oproeptekst om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen, welke initiatieven in aanmerkingen komen en hoe en wanneer je een project kan indienen.

Overtuigd, maar geen idee hoe te starten? Surf dan als de bliksem naar de website van ‘Maak Samen Tijd Vrij’ en ontdek de toolbox!  De toolbox geeft je de mogelijkheid om van A tot Z een traject te doorlopen of gericht een methodiek te kiezen die past bij jouw noden. Je vindt een aantal schakels terug die essentieel zijn om een project te doen slagen, maar die volgens de eigen context gepland en vormgegeven kunnen worden.

Bezorg het projectvoorstel ten laatste op 7 maart 2022 om 12 uur, via e-mail aan jkp@vlaanderen.be. Gebruik voor de projectaanvraag het aanvraagformulier. Het project start op 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond worden. 

Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat per project kan worden toegekend, is 40.000 euro.

Alle informatie over de projectoproep kan je terugvinden via de website Vernieuwende projecten | Departement Cultuur, Jeugd & Media (vlaanderen.be)We lichten de projectoproep toe tijdens een webinar op woensdag 26 januari van 10 tot 11 uur. Tijdens het webinar voorzien we de mogelijkheid om vragen te stellen. Inschrijven hiervoor kan via deze site : Lancering projectoproep 'Over Drempels' | Departement Cultuur, Jeugd & Media (vlaanderen.be)

 Met vragen kan je per e-mail terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

 dorien.devries@vlaanderen.bejanne.vermeesch@vlaanderen.be

 Of het Agentschap Opgroeien:

bram.antheunis@opgroeien.belore.vanneste@opgroeien.be

Post date