Oost-Vlaamse vertaling nieuw uitbreidingsbeleid overkop (obv vooraankondiging!)

Opgroeien lanceert een vooraankondiging voor de (verdere) ontwikkeling van 16 OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis (duurtijd 3 jaar). Er kan slechts 1 subsidie aan 1 aanvrager per werkingsgebied 1g1p worden toegekend.

Verplichte partners, werkingsprincipes, plan van aanpak en andere verwachtingen vindt u terug in bijlage.

Binnenkort wordt de definitieve oproep verspreid. Het indienen van een subsidieaanvraag kan tot 31/03/2021. De subsidieperiode start op 01/05/2021.

Oost-Vlaanderen kent de traditie van afstemmingsoverleggen. De voorbije weken vonden dan ook 3 afstemmingsoverleggen plaats  (1 per werkingsgebied 1g1p). De info uit de vooraankondiging werd breed gedeeld, geïnteresseerde lokale besturen en of jeugdhulppartners konden hun interesse mbt samenwerking kenbaar maken, verplichte partners gaven hun visie rond bepaalde zaken mee,... Iedereen ging met elkaar in overleg en afspraken werden gemaakt obv haalbaarheid. Per subregio werd een trekker aangeduid die de komende weken verder in gesprek gaat met lokale partners en een schrijfgroep opstart om een aanvraag  voor te bereiden.

Voor Zovl-Deinze-meetjesland:                 Isabelle.DeWuffel@Aalst.be

Voor Gent-Scheldekracht:                        elke.fontaine@topuntgent.be

Voor Waas en Dender:                             elke.schoof@sint-niklaas.be

Veel succes aan de nieuw te vormen netwerken!

Datum van inzending