IROJ casustafels verontrusting-regio ZOVL 09 feb 2021

Elke hulpverlener die actief is in de Vlaamse jeugdhulpverlening is vertrouwd met de termen verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Zowel het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spelen als gemandateerde voorziening hierbij een cruciale rol. Maar, al zijn de termen gedefinieerd en is de rol van de actoren afgelijnd, toch worden we in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met onduidelijkheden of interpretatieverschillen.

Daar wil het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ) iets aan doen. Samen met de Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Zuid Oost-Vlaanderen organiseren we dialoogtafels rond verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Doelstelling is dat dit de samenwerking en afstemming tussen de brede jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen ten goede komt.

 Een dialoogtafel bestaat uit een groep van een 10-tal hulpverleners. Aan de hand van reële en geanonimiseerde casussen wordt met lokale partners jeugdhulp, OCJ en VK ingegaan op het omgaan met verontrusting en met het vermoeden van maatschappelijke noodzaak binnen de jeugdhulp en in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen. In groep wordt de situatie uitgediept vanuit verschillende perspectieven, de ervaren knelpunten worden besproken en aangrijpingspunten voor praktijk en structurele afstemming worden in kaart gebracht. Dit biedt kansen om de toekomstige samenwerking verder te optimaliseren.

 Werkwijze?

We organiseren drie tafels waarbij 2 casussen besproken worden met als doel de samenwerking verder te optimaliseren.  We behandelen geen open dossiers op SDJ of OCJ: voor deze casussen zijn andere overlegmomenten beschikbaar.

De casusbespreking aan de tafels wordt begeleid en in goede banen geleid door Informant vzw.

 Voor wie?

Hulpverleners uit de zes sectoren jeugdhulp die met beide voeten in de dagelijkse praktijk staan en medewerkers van de gemandateerde voorzieningen.

 

Waar en wanneer?

De dialoogtafels gaan door op dinsdag 09/02/2021 (van 13u30 tot 16u15)

Conform de Coronamaatrichtlijnen gaat deze sessie door online.

 Inschrijven?

Deelname is gratis, maar we vragen je om wel op voorhand in te schrijven ( zie uitnodiging)

Met vermelding van naam, organisatie, functie.

Via het sjabloon van de uitnodiging in bijlage kunt u uw casus neerschrijven, een eventuele vraag stellen om aan bod te laten komen of een goede praktijk delen waar we als hulpverlener kracht putten uit de effecten van een vlotte samenwerking.

Post date
Tags
  • Studiedagen