Gedeelde Verantwoordelijkheid - Limburgs Lerend Netwerk

Opgroeien verspreidde in het voorjaar van 2021 een oproep rond Gedeelde Verantwoordelijkheid.

Op 17 juni keurde IROJ Limburg een voorstel goed om 1 Limburgs Lerend Netwerk op te richten voor de hele regio, met plaats voor afstemming op lokale realiteit. Daarmee wordt verder gebouwd op een eerdere afspraak binnen het Limburgse Verbindingsforum. 

Dit Limburgse Lerend Netwerk gaat de verbinding aan met het project De Ideale Wereld dat zal worden uitgewerkt in de regio van de ELZ Kemp en Duin, Maasland, ZOLim. 

Opgroeien zal een procesbegeleider aanstellen om dit Lerend Netwerk te ondersteunen. Vanuit de regio worden een aantal (vertegenwoordigers van) organisaties gezocht om het lerend netwerk samen met de procesbegeleider vorm te geven. Dit moet meer flexibiliteit mogelijk maken, en zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak. 

Centraal vertrekpunt waarrond het lerend netwerk zal werken, is de vraag "wat betekent het om niet los te laten?". 

Het lerend netwerk heeft tot doel minstens de residentiële jeugdhulppartners samen te brengen. IROJ Limburg doet ook graag een oproep naar de mobiel ambulante diensten.

Wil jij deelnemen aan het lerend netwerk? Of wil jij dit ook mee helpen vorm te geven? Neem dan contact op met Raf Van Hoof (raf.vanhoof@opgroeien.be). 

Datum van inzending
Tags
  • Continuïteit