Limburg

IROJ Limburg brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen. Niet alleen op de IROJ-overleggen, maar ook op verschillende thematische kern- en werkgroepen rond volgende thema's:

  • Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)
  • Crisisjeugdhulp
  • Verontrusting
  • Advies en planning
  • Jongvolwassenen
  • Hoog Conflictueuze Scheidingen

Daarnaast is er nauw contact met:

  • het regionaal overleg van cliëntvertegenwoordigers
  • Ligant
  • Netwerk Leerrecht Limburg

De voorbereiding van elke IROJ-bijeenkomst gebeurt door een IROJ-comité.

IROJ Limburg wordt voorgezeten door Gert Houben (UCLL) en ondersteund door Raf Van Hoof (Agentschap Opgroeien). IROJ Limburg kadert alle acties binnen een jaarlijks regioplan.