29 apr 2021

Jonge patatten in de puree - Werklunchdebatten rond kwetsbare jongvolwassenen - "Je hebt ondersteuningsplannen en Ondersteuningsplannen"

JONGE PATATTEN IN DE PUREE, DEEL TWEE

ONLINE WERKLUNCHDEBATTEN ROND KWETSBARE JONGVOLWASSENEN

Het Agentschap Opgroeien en IROJ West-Vlaanderen gaan na de eerste reeks in 2020 op drie nieuwe digitale werklunchdebatten met jou aan de slag rond kwetsbare jongvolwassenen. In een snel en efficiënt ontmoetingsmoment over de middag, dat je helemaal gratis online kunt volgen. Na een snelle inleiding, stelt een gedegen spreker kort zijn ideeën aan jou voor. Ook dit weer schuiven kleppers mee aan! Met jouw eigen nodige mondvoorraad aan boord gaan we een uur op zoek naar elkaar en oplossingen. Met inspirerende praktijkvoorbeelden als mogelijke oplossing. Achteraf kun je online nog wat blijven om samen met collega’s oplossingen te zoeken, plannen te smeden en elkaar te inspireren. Over jouw jonge patatten in de puree.

VOOR WIE?

Voor iedereen van ver of dichtbij aan het werk met kwetsbare jongvolwassenen, op de werkvloer of in beleid, in onderwijs, welzijn, huisvesting, vrije tijd, jeugdhulp, VAPH-sector…

 

Donderdag 29 april van 12.00 tot 13.30 uur  - online via Microsoft Teams: JE HEBT ONDERSTEUNINGSPLANNEN EN ONDERSTEUNINGSPLANNEN

Met Geert D’Haene (Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen, D.O.P.) en Sharon Van Audenhove (Agentschap Opgroeien)

Over richtsnoeren, ondersteuningsplannen voor jongeren in de jeugdhulp in de overgang naar meerderjarigheid en volwassenhulp én de ondersteuningsplannen in aanloop naar een persoonsvolgend budget (VAPH).  Voorzieningen in de jeugdhulp kregen recent richtsnoeren aangereikt over de overgang van jongvolwassenen naar de meerderjarigheid en de volwassenhulpverlening. Ondersteuningsplannen maken daar een deel van uit. Maar wat zijn dan de ondersteuningsplannen die opgemaakt worden voor het VAPH? Waar verschillen? Waar lijken ze op elkaar?  Hoe en met wie moet zo’n plan nu eigenlijk opgesteld worden en hoe spring je daar creatief en op maat van de jongere mee om? En hoe maak je dat de jongere aan het stuur blijft van zijn plan en ondersteuning?

Deelnamelink: Klik hier om deel te nemen aan sessie 2: ONDERSTEUNINGSPLANNEN EN ONDERSTEUNINGSPLANNEN (Gelieve een kwartiertje voor de start in te loggen (vanaf 11.45 uur), zodat we vlot kunnen lanceren.)

 

GEERT DHAENE (DOP)

Geert is bezieler en directeur van Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw. D.O.P werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking en hun netwerk die  bereid zijn om een proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning aan te gaan, samen met mensen uit hun sociaal netwerk. De D.O.P.- medewerker ondersteunt de cliënt en de personen die voor hem/haar belangrijk zijn in de zoektocht naar de ondersteuning die gewenst en nodig is om een goed en kwaliteitsvol leven te leiden. De medewerker helpt om alle vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen. Ondersteuningsvragen, wensen en noden worden met cliënt en steungroep opgenomen in een persoonlijk en krachtgericht ondersteuningsplan. Daarnaast wordt ook ingezet op sociale netwerkversterking.

www.dop-wvl.be

 

SHARON VAN AUDENHOVE (AGENTSCHAP OPGROEIEN)

Sharon is Beleidsmedewerker bij de afdeling Voorzieningenbeleid van ons agentschap Opgroeien – Jeugdhulp. Ze doctoreerde op Overgang naar volwassenheid: belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten en geeft ook vandaag mee vorm aan transitie van jongeren uit de jeugdhulp, hun stem en betrokkenheid daarbij. Ze schreef voor alle voorzieningen de richtsnoeren ‘Overgang naar volwassenheid vanuit jeugdhulp’. Deze richtsnoeren moeten inspiratie geven aan een creatieve en innovatieve implementatie van acties in de dagdagelijkse praktijk met jongvolwassenen.

www.opgroeien.be

 

Meer informatie:

Agentschap Opgroeien, Peter Velle, gsm 0473 77 83 28, peter.velle@opgroeien.be

Voorzitter IROJ-Werkgroep Jongvolwassenen, Filip Van Becelaere,
gsm 0471 81 97 25, filip.vanbecelaere@cawnoordwestvlaanderen.be

 

 

  • Jongvolwassenen
  • Continuïteit