30 apr 2021

Jonge patatten in de puree - Werklunchdebatten rond kwetsbare jongvolwassenen - "Een toegewijde 360° begeleiding en casemanagement voor jongvolwassenen"

Jonge patatten in de puree - Werklunchdebatten rond kwetsbare jongvolwassenen - "Een toegewijde 360° begeleiding en casemanagement voor jongvolwassenen"

JONGE PATATTEN IN DE PUREE, DEEL TWEE

ONLINE WERKLUNCHDEBATTEN ROND KWETSBARE JONGVOLWASSENEN

Het Agentschap Opgroeien en IROJ West-Vlaanderen gaan na de eerste reeks in 2020 op drie nieuwe digitale werklunchdebatten met jou aan de slag rond kwetsbare jongvolwassenen. In een snel en efficiënt ontmoetingsmoment over de middag, dat je helemaal gratis online kunt volgen. Na een snelle inleiding, stelt een gedegen spreker kort zijn ideeën aan jou voor. Ook dit weer schuiven kleppers mee aan! Met jouw eigen nodige mondvoorraad aan boord gaan we een uur op zoek naar elkaar en oplossingen. Met inspirerende praktijkvoorbeelden als mogelijke oplossing. Achteraf kun je online nog wat blijven om samen met collega’s oplossingen te zoeken, plannen te smeden en elkaar te inspireren. Over jouw jonge patatten in de puree.

VOOR WIE?

Voor iedereen van ver of dichtbij aan het werk met kwetsbare jongvolwassenen, op de werkvloer of in beleid, in onderwijs, welzijn, huisvesting, vrije tijd, jeugdhulp, VAPH-sector…

 

Vrijdag 30 april  van 12.00 tot 13.30 uur - online via Microsoft Teams: EEN TOEGEWIJDE 360° BEGELEIDING EN CASEMANAGEMENT VOOR JONGVOLWASSENEN

Met Wouter Vanclooster (Back On Track) & Jeroen Slambrouck (Brugge(n) voor jongeren)

Jongeren hebben geen boodschap aan elfendertig hulpverleners. Laat dat duidelijk zijn. Een toegewijde 360° aanpak door geëngageerde hulpverleners en hun team wordt meer dan geapprecieerd. Dat beseffen ook de teams van Back on Track en LOGiN en Brugge(n) voor Jongeren. Beide projecten werken voor de meest kwetsbare jongvolwassenen en zorgen voor continuïteit en afstemming binnen hulpverleningstrajecten. Een bevlogen toelichting door Wouter en Jeroen over hun werking maakt je meteen duidelijk waarom dat belangrijk is.

Deelnamelink: Klik hier om deel te nemen aan sessie 3: EEN TOEGEWIJDE 360° BEGELEIDING EN CASEMANAGEMENT VOOR JONGVOLWASSENEN (Gelieve een kwartiertje voor de start in te loggen (vanaf 11.45 uur), zodat we vlot kunnen lanceren.)

 

SPREKERS en ORGANISATIES
 

WOUTER VANCLOOSTER (BACK ON TRACK)

Wouter is coördinator van het Back On Trackteam. Back On Track is een driejarig project waarin met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag gegaan wordt. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken. BOT gaat aan de slag in West-Vlaanderen en in de regio's Gent en Oudenaarde. Dit doen ze in nauwe samenwerking met CAW's en detentie.

www.backontrack-oranjehuis.be

JEROEN SLAMBROUCK (Brugge(n) voor Jongeren)

Jeroen lag mee aan de basis van LOGiN en is nu coördinator van Brugge(n) voor Jongeren. LOGiN Brugge en Blankenberge zijn er voor jongeren tussen 15 en 25 jaar uit de Brugse regio met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare cliënten. LOGiN biedt vrijwillige hulpverlening en bouwt een langdurige relatie met de jongere op. LOGiN voorziet in continuïteit van de hulp- en dienstverlening door het coördineren en op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen van het hulpaanbod. De jongere wordt ook ondersteund in het verkrijgen van toegang tot de hulp- en dienstverlening. Verwijzers kunnen rechtstreeks aanmelden bij LOGiN. LOGiN maakt deel uit van het team ‘Jongeren regio Brugge’ en is onderdeel van Route 36.

www.route36.be - www.bruggenvoorjongeren.be

 

Meer informatie:

Agentschap Opgroeien, Peter Velle, gsm 0473 77 83 28, peter.velle@opgroeien.be

Voorzitter IROJ-Werkgroep Jongvolwassenen, Filip Van Becelaere,
gsm 0471 81 97 25, filip.vanbecelaere@cawnoordwestvlaanderen.be

  • Jongvolwassenen
  • Continuïteit