Werkingskader IROJ Limburg

IROJ Limburg keurde op 5 mei 2019 een aangepast huishoudelijk reglement goed. Aanvullend bij dit huishoudelijk reglement, werd per IROJ-werkgroep een afsprakenkader opgesteld en goedgekeurd, en werd ook de deelnemerslijst geactualiseerd. 

  • Integrale jeugdhulp
  • Werkingskader