Werkgroep Jongvolwassenen

In 2017 werd een Vlaams Actieplan Jongvolwassenen gelanceerd. Dat plan wil er voor zorgen dat jongeren bij uitstroom uit de jeugdhulp zo maximaal mogelijk over de kennis en vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden.
Voor die jongvolwassenen voor wie na de jeugdhulp vervolghulp noodzakelijk blijft, worden specifieke acties opgezet. 

De Werkgroep Jongvolwassenen van het IROJ is een breed platform dat vertrekkend vanuit het Vlaams Actieplan Jongvolwassenen inzet op het inventariseren en aanbieden van uitwisselingsmogelijkheden rond goeie praktijken. De werkgroep detecteert de noden en knelpunten en formuleert mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen.

Het startmoment van de werkgroep vond plaats op 15 maart 2019, via een breed netwerkforum in ARhus te Roeselare.
Op basis van de input van de deelnemers aan dit startmoment heeft de werkgroep haar eerste doelstellingen bepaald.

De werkgroep wil, vertrekkend vanuit het actieplan jongvolwassenen instrumenten aanreiken om de zorgcontinuïteit van jongvolwassenen te faciliteren. De kerngroep neemt initiatieven om de jongeren en alle contextfiguren het aanbod omtrent zorgcontinuïteit te leren kennen. Ze brengt in beeld wie ze moeten aanspreken om informatie over het aanbod te krijgen."

 

Jonge patatten in de puree

In het kader van deze doelstelling werden in het najaar van 2020 verschillende lunchdebatten georganiseerd onder het thema "Jonge patatten in de puree".
Deze lunchdebatten waren bedoeld als netwerkmoment - omwille van de COVID-19-pandemie moesten een aantal sessies online plaatsvinden.

In het voorjaar van 2021 vond een tweede reeks lunchdebatten plaats.

Alle info over deze lunchdebatten inclusief de presentaties kan u terugvinden op deze pagina.

 

Inspiratiemoment "Bouwstenen voor jongvolwassenen"

Op woensdag 23 november 2022 vond in OC De Schouw het inspiratiemoment "Bouwstenen voor jongvolwassenen" plaats.
Het werd een werve(le)nde en inspirerende namiddag rond jongvolwassen zijn op wankele benen en sterke schouders in West-Vlaanderen. Een vuistdikke staalkaart met inspirerende snapshots, goeie praktijken en verhalen van werkveld en overheid: bouwsteentjes.

Alle info over dit inspiratiemoment, inclusief de presentaties kan u terugvinden op deze pagina.

 

Meer informatie ?

Voor meer informatie over de Werkgroep Jongvolwassenen kan je terecht bij:

Peter Velle (Opgroeien) peter.velle@opgroeien.be

Filip Van Becelaere, voorzitter van de Werkgroep Jongvolwassenen filip.vanbecelaere@cawnoordwestvlaanderen.be

  • Jongvolwassenen