Regioplan IROJ

Het IROJ stelt jaarlijks een regionaal actieplan op waarin wordt bepaald welke acties in dat kalenderjaar worden uitgewerkt.

Het regionaal actieplan wordt opgesteld op basis van een kader dat op Vlaams niveau wordt opgesteld.

  • Werkingskader