Overzicht vertegenwoordigers in het IROJ OVL dd 13 okt 2022

Elke sector gevat binnen integrale Jeugdhulp heeft een vertegenwoordiger die zijn/haar sector verdedigt op het IROJ OVL. Daarnaast zijn er heel wat andere sectoren die ook in aanraking komen met kinderen en jongeren. Ook zij hebben een vertegenwoordiger in het IROJ OVL. 

 

Zit je met vragen over Jeugdhulp? Komen bepaalde zaken steeds opnieuw terug binnen uw werking/team? Komen deze zaken ook voor bij andere gelijkaardige diensten? Spreek dan uw IROJ vertegenwoordiger aan en bekijk samen of dit iets is wat op een IROJ besproken kan worden.

 

Enkele voorbeelden:

  • in ons ckg vinden we het niet evident om samen te werken met bepaalde doelgroepen. Structureel botsen we op een aantal zaken in samenwerking met ... Kan het IROJ hierbij iets betekenen?
  • in onze voorziening kampen we met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de jongeren onderling. Het huidige aanbod hieromtrent is te beperkt. Kan het IROJ hierbij iets betekenen?
  • de samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie is niet evident gezien er niet zoveel plaatsen zijn. Hoe kunnen we als diensten zelf ook aan de slag en kan het IROJ OVL hierin ondersteunen?

....

  • Werkingskader