West-Vlaanderen

Het IROJ West-Vlaanderen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen.
Dit gebeurt tijdens de vergaderingen van het IROJ, maar ook binnen een aantal werkgroepen en netwerkgroepen van het IROJ.

De acties van het IROJ West-Vlaanderen kaderen binnen een jaarlijks regioplan.

Het IROJ West-Vlaanderen werkt intensief samen met WINGG, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Het IROJ zoekt naar samenwerking en afstemming met andere netwerken, projecten en initiatieven in de regio (vb Netwerk Samen tegen Schooluitval, Eén gezin één plan, Zorggarantieplan Jonge Kinderen, ...)

 

Het IROJ West-Vlaanderen wordt voorgezeten door Ann Vuylsteke (VIVES).

Het IROJ wordt ondersteund door Stijn Hermans (Agentschap Opgroeien).
stijn.hermans@opgroeien.be - 0485/93.50.60