Vlaams-Brabant

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Vlaams-Brabant brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio intersectoraal samen om via infodeling, afstemming en samenwerking de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven. Het IROJ komt hiertoe een zestal keer per jaar samen.

Om het IROJ in haar opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht waarin thematisch aan de slag wordt gegaan rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

IROJ Vlaams-Brabant zet in op een nauwe afstemming en samenwerking met IROJ Brussel.

De IROJ-vergaderingen worden voorbereid door een voorbereidend overleg.

Alle acties vanuit IROJ Vlaams-Brabant worden gebundeld in een jaarlijks regioplan, waarin eveneens (gezamenlijke) acties in samenwerking met IROJ Brussel worden opgenomen.

IROJ Vlaams-Brabant wordt voorgezeten door Koen Van den Abeele en ondersteund door Nele Coekaerts (Agentschap Opgroeien, nele.coekaerts@opgroeien.be).