Verontrusting

 

Informatie die je ter beschikking kan stellen aan kinderen, jongeren en hun omgeving

Een jongere of ouder die zich zorgen maakt en hierover het gesprek wil aangaan, kan hiervoor terecht bij één van de hulpverleningspartners in zijn onmiddellijke omgeving:

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Centra voor Leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

  ONLINE aanbod CLB: https://www.clbchat.be/

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

  ONLINE aanbod Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp of https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Als, vanuit een maatschappelijk oogpunt, hulpverlening noodzakelijk is, kan de cliënt en/of zijn context contact opnemen met een gemandateerde voorziening.

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Voor kinderen en jongeren: http://www.nupraatikerover.be/

Meer info 

Informatie voor professionals

Als je jou als hulpverlener zorgen maakt over de ontwikkelingskansen van een kind, als je jou zorgen maakt over de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden, ga het gesprek hierover aan met de betrokkenen. Elke hulpverlener onderneemt de nodige acties om gepaste hulp te bieden: zo licht als mogelijk maar ook zo zwaar als nodig. De gepaste hulp kan je vinden bij de rechtstreeks toegankelijke diensten en voorzieningen. Voor ingrijpendere vormen van hulp, kan je je richten tot de Intersectorale Toegangspoort.

1. Gemandateerde voorzieningen

Er zijn 2 gemandateerde voorzieningen in Vlaanderen met een specifieke opdracht rond verontrusting:

Hoe werken ze?

De gemandateerde voorzieningen hebben 4 functies:

  1. Advies geven aan hulpverleners (Consult)
  2. Onderzoeken of het nodig is dat de overheid tussenkomt in de hulpverlening (onderzoek maatschappelijke noodzaak)
  3. Hulpverlening opstarten of lopende hulpverlening mee opvolgen (na beslissing maatschappelijke noodzaak)
  4. Doorverwijzen naar de Parket bij inschatting dat gerechtelijke jeugdhulp nodig is

De dienstverlening van de gemandateerde voorzieningen blijft ook nu, in coronacrisis, optimaal behouden. Al zijn er een aantal richtlijnen voor de veiligheid van de cliënten en de medewerkers. De richtlijnen door het coronavirus voor de sector jeugdhulp vindt u terug op deze pagina: https://www.jeugdhulp.be/themas/corona-en-jeugdhulp

De richtlijnen door het coronavirus voor de vertrouwenscentra Kindermishandeling vindt u terug op deze pagina: https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/

2. Gerechtelijke jeugdhulp

Wanneer het ook niet lukt bij de gemandateerde voorzieningen omdat er geen medewerking aan de hulp is of wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft (via proces verbaal van de politie naar Parket)

Dit is gedwongen hulpverlening, er is geen instemming nodig van de cliënt en de hulp wordt opgelegd door een jeugdrechter.

De jeugdrechter laat zich bijstaan door het SDJ. SDJ volgt de hulpverlening mee op. Meer info over hun werking op https://www.jeugdhulp.be/organisaties/sociale-dienst-jeugdrechtbank-sdj

De dienstverlening van de jeugdrechter en het SDJ blijft doorlopen tijdens de coronacris. Ook hier zijn een aantal specifieke richtlijnen van toepassing voor de veiligheid van iedereen die betrokken is: https://www.jeugdhulp.be/themas/corona-en-jeugdhulp