(vermoeden van) Handicap

Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de ontwikkelingskansen van een persoon met een handicap in belangrijke mate beïnvloeden. Hoe vroeger een diagnose gesteld kan worden, hoe sneller een gerichte behandeling en begeleiding kan opgestart worden. 

Informatie die je ter beschikking kan stellen voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Voor vragen omtrent diagnose en behandeling, kunnen in eerste instantie onderstaande diensten gecontacteerd worden. Indien verder onderzoek aangewezen is, kunnen deze diensten gericht doorverwijzen.

Huisarts

De huisarts kan advies geven of doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen en diensten.

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Centra voor Leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

  ONLINE aanbod CLB: https://www.clbchat.be/

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

  ONLINE aanbod Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Een centrum voor ontwikkelingsstoornissen richt zich vooral tot jonge kinderen met een risico of vermoeden van een probleem tijdens de ontwikkeling. In het centrum kunt u terecht voor een diagnose waarbij de graad en ernst van de handicap vastgesteld wordt. U kunt er ook terecht voor het opsporen van bijkomende moeilijkheden. Het centrum geeft advies over hulpmiddelen, verdere begeleiding of behandeling en verwijst u naar diensten en organisaties die die ondersteuning kunnen bieden.

Er zijn vier centra voor ontwikkelingsstoornissen. U vindt meer informatie op volgende websites:

Antwerpen (Wilrijk): https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-antwerpen

  ONLINE AANBOD COS Antwerpen https://www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos/afspraak

Brussel (Jette): https://www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-kidz/afspraak-maken.

  ONLINE AANBOD COS Brussel https://www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-kidz/afspraak-maken

Leuven: https://www.uzleuven.be/nl/diensten-centra-en-afdelingen/ontwikkelingsstoornissen

  ONLINE AANBOD COS Leuven https://www.uzleuven.be/nl/diensten-centra-en-afdelingen/ontwikkelingsstoornissen#contact-cos-leuven 

Gent: http://www.cosgent.be/

  ONLINE AANBOD COS Gent http://www.cosgent.be/contact_gegevens.html

 

Revalidatiecentrum

https://www.revalidatie.be/

  ONLINE AANBOD https://www.revalidatie.be/nl/ik-zoek-informatie/adressen-car

In een revalidatiecentrum kunnen zowel kinderen of jongeren als volwassenen terecht voor een diagnose en behandeling van functionele en structurele beperkingen (bijvoorbeeld spraak- en taalproblemen, problemen op het vlak van bewegen, coördinatie),voor ontwikkelingsstoornissen, autismespectrumstoornissen ...

Sommige revalidatiecentra zijn gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van een bepaald type problematiek. U informeert best bij het revalidatiecentrum zelf naar de mogelijkheden.

Richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

 

Informatie voor professionals 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Professionelen vinden via https://www.vaph.be/professionelen de nodige informatie, richtlijnen en handleidingen.

  ONLINE AANBOD: Het VAPH heeft een centraal telefoonnummer geïnstalleerd voor diensten en voorzieningen: 02/249.36.66.

Meest recente updates: https://www.vaph.be/maatregelen-corona-professionelen.

Vragen over hulpmiddelen, aanpassingen en tegemoetkomingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kan men bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet worden aangevraagd.

Meer info is terug te vinden op: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/algemeen.

Vragen rond persoonlijke budgetten

Voor vragen rond het persoonlijke assistentiebudget, het persoonsvolgend budget en het zorgbudget (basisondersteuningsbudget) kan u terecht op https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten.

Dienst Ondersteuningsplan

Is het moeilijk om een zicht te verkrijgen op de meest aangewezen soort(en) ondersteuning voor een persoon met een (vermoeden van) een handicap? Kan u ondersteuning gebruiken bij het wegwijs maken in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een dienst ondersteuningsplan (DOP) wellicht helpen: https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen.

 

Meer online aanbod

LIGA Autisme Vlaanderen

https://www.ligaautismevlaanderen.be/

  ONLINE AANBOD Autisme Chat: https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/