Middelengebruik Verslaving

Informatie voor cliënten en hun context

Cliënten en/of hun context, met een eerste of een algemene hulpvraag, kunnen zich richten naar jeugdhulpactoren in hun onmiddellijke omgeving

Contacteer altijd eerst uw huisarts

Verslaving

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/verslaving

  ONLINE aanbod https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/online-hulpverlening

De Druglijn

  ONLINE aanbod https://www.druglijn.be/

Centra Algemeen Welzijnswerk

Informatie voor professionals

  • Alle centra geestelijke gezondheidszorg bieden specifieke vormen van zorg aan mbt alcohol-,drugs- en suïcidepreventie en verslavingszorg.  
  • MSOC bieden regional in medische zorg, psychosociale begeleiding en staan in voor de organisatie van substitutiemedicatieverstrekking aan mensen met een opiaatafhankelijkheid
  • De http://www.vvgg.be/Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) en maakt zelf ook deel uit van tal van Vlaamse en Europese organisaties.
  • Regionale drughulpverlening vindt u via de https://www.vad.be/doorverwijsgids
  • Straathoekwerkers kunnen een belangrijke schakel vormen tussen jongeren met een opiaatafhankelijkheid en gepaste hulpverlening,

Meer online aanbod voor volwassenen

https://www.alcoholhulp.be/

http://www.cannabishulp.be/

https://gokhulp.be/