Crisisjeugdhulp

 

Informatie die je ter beschikking kan stellen aan kinderen, jongeren en hun omgeving

Soms belanden kinderen, jongeren of gezinnen in een crisis. Ze geraken overstuur, in de war, in paniek, in shock … Dan is er dringend nood aan hulp. Een jongere of ouder die zich in een crisis bevindt, kan hiervoor terecht bij één van de hulpverleningspartners in zijn onmiddellijke omgeving:

Centra Algemeen Welzijnswerk

https://www.caw.be/ 

  ONLINE aanbod CAW: https://www.caw.be/contacteer-ons/

  ONLINE aanbod JAC: https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

Centra voor Leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

  ONLINE aanbod CLB: https://www.clbchat.be/

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/

ONLINE aanbod Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/contact-en-help/default.jsp en  https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

 

Informatie voor professionals

De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse werking van hulporganisaties. Daar waar er meer ondersteuning noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om in overleg met het regionaal crisismeldpunt meer mogelijkheden te verkennen. Cliënten kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het crisismeldpunt.

Het meldpunt gaat samen met de aanmelder na of er gepaste hulp te vinden is de eigen omgeving van de jongere. Lukt dat niet, dan zijn er een programma crisisjeugdhulp en een programma crisis van de geestelijke gezondheidszorg.

Het hulpprogramma crisishulp omvat de volgende opdrachten:

  • consult
  • crisisinterventie aan huis (mobiel) of in een voorziening (ambulant)
    Bij crisisinterventie gaat de hulpverlener zo snel mogelijk ter plaatse, bij het gezin thuis of in een voorziening. Hij probeert de situatie te ontmijnen en de stress te verlagen.
  • crisisbegeleiding aan huis (mobiel) of in een voorziening (ambulant)
    De jongere en zijn gezin worden maximaal een maand begeleid, bij hen thuis of op verplaatsing. Er wordt een hulpplan opgesteld met duidelijke doelstellingen.
  • crisisverblijf in een voorziening of een pleeggezin Crisisopvang kan bestaan uit een tijdelijk verblijf in een voorziening voor jeugdhulp of via crisispleegzorg.

Het hulpprogramma crisis volgt de richtlijnen met betrekking tot de COVID-19 pandemie. De interventies lopen bij voorkeur per telefoon of chat.

Crisismeldpunten

Bij een crisissituatie verloopt het eerste contact via een crisismeldpunt. De meldpunten zijn georganiseerd volgens de regio's en zijn 24/24 7/7 bereikbaar.