Algemene ondersteuning Opvoedingsondersteuning Daginvulling

Naast een hulpverleningsaanbod dat wordt opgezet door jeugdhulpaanbieders, zijn er ook heel wat diensten/organisaties waarbij kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen voor algemene ondersteuning, opvoedingsondersteuning, (alternatieve) daginvulling en invulling van vrije tijd.

Algemene ondersteuning

Onderwijs

Ondersteuning voor studenten (vanaf 17 jaar) teleblok: https://www.teleblok.be.

CLB: https://www.clbchat.be/

Vrijwilligerswerk

Meer info op: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/ 

Vrijwilliger nodig? Meer info via www.vrijwilligerswerk.be

https://vrijwilligersparaat.be/

https://vrijwilligersparaat.be/

Lokale overheden 

Ook tal van steden en gemeenten nemen mooie initiatieven om elkaar te helpen. Surf dus zeker naar de website van je eigen stad of gemeente.

 

Daginvulling

Vrije tijd

Jeugdwerk Vlaanderen (via Ambrassade): https://ambrassade.be/nl/nieuws/volg-al-het-corona-en-jeugdwerk-nieuws-op-de-voet.  

Online jeugdbeweging: op zaterdag en zondag voorzien zij een activiteitenaanbod tijdens de Coronacrisis: https://www.facebook.com/groups/2693825807396758.

Inspiratie voor activiteiten en spelletjes thuis, in de opvang of in de leefgroep:

Jeugdhuizen

https://www.formaat.be/nieuws/nieuwe-maatregelen-wat-kan-en-mag-het-jeugdhuis-nog-doen

Sport (alle leeftijden)

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Sociaal-cultureel

https://cjsm.be/informatie-covid-19

 

Opvoedingsondersteuning

Kind en Gezin

https://www.kindengezin.be/opvoeding/ en https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

https://www.expoo.be/home

http://opvoedingslijn.be/

 

De actualiteit volgen in duidelijke taal via http://www.wablieft.be/nl/krant.