Vormingstraject netwerkgericht werken Limburg

IROJ Limburg en Ligant slaan de handen in elkaar om de kennis van het Wraparound Care-model verder te implementeren in het
Limburgs hulpverleningslandshap. Dit intersectoraal traject past in een reeks van initiatieven om nog meer netwerkgericht te werken in
de trajecten die we aangaan met kinderen, jongeren en hun context. 

Voor de begeleiding van dit vormingstraject doen we beroep op Jannet Doelman (directeur ConnectedTogether). Als trainer en
hulpverlener is ze doordrongen van het Wraparound Care - model. Door haar jarenlange ervaring in de jeugd- en geestelijke
gezondheidszorg is ze in staat om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Jannet legt in dit vormingstraject de focus op het inoefenen en het implementeren van het Wraparound Care - model in de eigen werking.

Overzicht vormingstraject

DEEL 1 - BASISTRAINING

1 dag opleiding: theoretisch kader Wraparound Care-model (WAC): 5 denkstappen, 10 principes en 5 vragen die je moet stellen.
Accenten:

  • Vraaggericht werken: welke houding vraagt dat van professionals en leidinggevenden?
  • Hoe luister je naar elkaars taal en verbind je deze talen tot een passend antwoord op complexe vragen van kinderen en gezinnen?
  • Hoe maak je gebruik van elkaars expertise, van het informele en formele netwerk en werk je samen?
  • Out of the box denken en doen!?
  • Aan de slag met een voorbeeld: 'Van oude stijl naar 1 gezin 1 plan'

Datum: 19 november

DEEL 2 - LEERTAFELS

4 keer 2 uur durende begeleide intervisie. Casuïstiek bespreken volgens diverse principes van het WAC-model.
Accenten:

  • Wat betekent regie nemen in je dagelijkse aanpak en het uitvoeren van de regie samen met kind/gezin?
  • Hoe neem je collega's, kinderen, ouders/verzorgers, hulpverleners uit andere organisaties mee om samen te werken aan doelen die in het plan zijn uitgewerkt?

Data: 3 december, 14 januari, 11 februari en 4 maart, telkens een halve dag (3u)

DEEL 3 - OPLEDING LEIDINGGEVENDEN

Specifiek voor leidinggevenden binnen organisaties van de deelnemers. Hoe implementeer ik dit model in mijn voorziening en heb ik aandacht voor de principes?
Datum nog te bepalen

Doelgroep

We streven naar een mix van hulpverleners uit diverse sectoren met een specifieke aandacht voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. We nodigen je uit om dit aanbod met jouw leidinggevende op te nemen en samen met hem of haar het engagement aan te gaan. Dit traject wordt mogelijk gemaakt door de FOD Volksgezondheid.

Meer info en inschrijven

Meer info: dries.vanderputte@ligant.be; inschrijven via het webformulier.

Datum van inzending
Tags
  • Netwerkgericht werken