Vernieuwde Provinciale Afsprakennota Crisis IROJ OVL/Radar

De laatste jaren werden veranderingen doorgevoerd in de crisisnetwerken. Het kader en protocollen die opgenomen stonden in ‘het samenwerkingsprotocol’ van 2009 zijn achterhaald. Vanuit de praktijk ontstond de nood aan een aangepast afsprakenkader anno 2020.

De Provinciale Netwerkstuurgroep Crisis (IROJ-Radar) heeft zich gebogen over deze materie en keurde op 10 dec 2020 een vernieuwde provinciale afsprakennota goed. Het IROJ OVL onderschrijft deze afsprakennota als basis voor Oost-Vlaamse samenwerkingen omtrent crisissituaties in de jeugdhulp. 

Meer info: gijs.mommerency@uzgent.be en Wim.Taels@decocon.be (voorzitters Provinciale Netwerkstuurgroep Crisis OVL).

U vindt deze documenten ook terug bij 'documenten' > visieteksten IROJ OVL.

Post date
Tags
  • Crisisjeugdhulp