Verblijf na coronatijd – wat hebben we uit de eerste golf geleerd? Uitnodiging regionale focusgroepen

De afgelopen maanden stelde de coronacrisis ons allemaal voor bijzondere uitdagingen. We werden gedwongen om onze klassieke hulpverlening te herdenken.  

Naar aanleiding van de beleidsnota eind april, nodigen we per regio graag cliënten, voorzieningen en verwijzers uit voor focusgroepen, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren over wat heeft gewerkt of niet. Ook andere jeugdhulpactoren zijn van harte welkom om hun ervaringen te delen. 

Samen willen we antwoorden zoeken op vragen als: wat maakte dat kinderen en jongeren toch thuis konden verblijven, en welke ondersteuning was daarbij nodig? Welke factoren droegen bij tot een succesvol verblijf in de context? Welke factoren bemoeilijkten dit? Wat is de grootste kracht die je ontdekte tijdens deze crisis en die je graag behoudt voor de toekomst? Wat hebben we nodig om ons flexibel te organiseren als aanbod? 

We willen samen nadenken en lessen trekken voor indicatiestellingen en verblijf in de toekomst, voor het vormgeven van veiligheidsplannen in de context, en voor mogelijke innovatieve vormen van aanbod als alternatief voor residentiële zorg. Daarbij hebben we ook oog voor regionale initiatieven die hierrond mogelijk al lopen. 

We kijken er naar uit je dan te verwelkomen!

Praktisch

De focusgroepen zullen plaatsvinden op volgende data: 

 • Antwerpen: 15/10 van 9 tot 12 uur (sessie 1) of van 13 tot 16 uur (sessie 2) - inschrijven mogelijk tot uiterlijk 11/10 

 • Brussel/Limburg/Vlaams-Brabant: 13/10 van 13 tot 16 uur - inschrijven mogelijk tot uiterlijk 7/10 

 • Oost-Vlaanderen: 26/10 van 13 tot 16 uur - inschrijven mogelijk tot 23/10 

 • West-Vlaanderen: 29/10/20 van 13 tot 16 uur - inschrijven mogelijk tot uiterlijk 25/10 

Na een gezamenlijke inleiding voor alle deelnemers, ga je in kleine groep met collega’s in gesprek.  

Gelet op de coronamaatregelen, vinden de bijeenkomsten plaats via het elektronische platform MS Teams. Ben je ingeschreven, dan ontvang je de nodige inloginstructies enkele dagen vooraf.  

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar inschrijven via onze website is noodzakelijk.  

Bereid je voor!

Omdat we willen vertrekken van concrete verhalen, vragen we je bij inschrijving een korte beschrijving van een leerzaam traject.  Op basis van wat je ons bezorgt, gaan wij aan de slag om zoveel mogelijk verschillende soorten trajecten aan bod te brengen tijdens de uitwisseling.

Tijdens de focusgroepen zelf gaan we in op volgende vragen:

 • Schets kort jouw leerzaam traject (8 regels). Hoe hebben de verschillende betrokkenen dit ervaren? 
 • Wat was anders dan gebruikelijk? bv veranderingen in het eigen aanbod, samenwerkingen, flexibiliteit in de verwachtingen/afspraken met de overheid, innovatieve en creatieve werkvormen,…) 
 • Wat maakte dat dit traject slaagde (versterkende/ondersteunende elementen)? 
 • Hoe werd omgegaan met de uitdagingen die men hierbij tegen kwam?  
 • Waar verblijft de jongere nu en wat maakt(e) dat het verblijf in de huidige situatie lukt/niet lukt? Wat zou ervoor zorgen dat dit in de toekomst wel zou kunnen lukken?  
 • Stel dat je morgen de krant leest, wat heeft de minister beslist op basis van jullie ervaringen ?   

We zullen je vragen het perspectief in te nemen van de jongere, de hulpverlener, de ouders of de context, de verwijzer,...

Datum van inzending
Tags
 • Integrale jeugdhulp