Uitnodiging Verbindingsforum Limburg nav. oproep Gedeelde Verantwoordelijkheid

Zopas werd de oproep ‘gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ verspreid. Daarmee wil de Vlaamse overheid stappen zetten om geblokkeerde ontwikkelingstrajecten van jongeren te vermijden. De oproep (ter herinnering als bijlage) kadert in het streven naar 1 jeugdhulp, waarbij verschillende expertises naadloos, flexibel en op maat van de zorgvraag van de jongere en diens context kunnen worden ingezet.

Ook IROJ Limburg en de Limburgse jeugdhulppartners spraken zich in het verleden al uit om extra in te zetten op continuïteit en gedeelde verantwoordelijkheid; het is niet toevallig een van de 10 uitgangspunten in de visie voor de Limburgse jeugdhulp.

Om de mogelijkheden van de oproep voor Limburg samen te bekijken, nodigt IROJ Limburg je graag uit voor een nieuwe samenkomst van het Verbindingsforum. Eerder ontstond uit dit Forum al het Limburgse initiatief voor beveiligend verblijf. Deze keer is het de bedoeling om in te gaan op de aanpak van de gevraagde lerende netwerken en een eventuele kandidaatstelling als proefregio.

Alle geïnteresseerden, maar zeker de Limburgse aanbieders van residentieel verblijf uit welke jeugdhulpsector ook, zijn van harte welkom.  Deze digitale bijeenkomst zal plaatsvinden op 4 maart van 14 tot 16 uur. Wie zich uiterlijk 2 maart registreert via het online registratieformulier, ontvangt daags voordien de nodige informatie om zich aan te melden.

Datum van inzending
Tags
  • Continuïteit
  • Integrale jeugdhulp
  • intersectorale samenwerking