Uitnodiging lunchworkshops relationele continuïteit

Ik wil je – blijf bij me - hou van me

We geloven (met) steeds meer in de kracht van sterke en authentieke relaties in de hulpverlening.  Dat is een goede evolutie, want jongeren met ervaring in de jeugdhulp leren ons dat het oprechte, kwaliteitsvolle relaties zijn die het verschil maken in hun jeugdhulptrajecten.  Kinderen, jongeren, ouders, mantelzorgers,…willen zich écht gesteund voelen.  Ze willen iemand die onvoorwaardelijk met ze mee stapt, voor hen het verschil probeert te maken en in ze gelooft. 

Toch is het niet evident om dat relationeel hulpverlenen in de praktijk om te zetten.  Soms moeten we daarvoor buiten de lijntjes kleuren en gebeurt het op buikgevoel. We twijfelen hoe ‘ver’ we mogen gaan, hoe beschikbaar of hoe kwetsbaar we willen zijn. Collega’s delen daarbij niet altijd hetzelfde kader.

Omdat het voor veel hulpverleners en organisaties zoeken is om hun hulpverlenende relaties vorm te geven, organiseren we vanuit de Werkgroep Continuïteit van het IROJ West-Vlaanderen een reeks vormingsinitiaties rond Relationele Continuïteit.  In anderhalf uur laten we je proeven van de inzichten die onze gespecialiseerde partners in huis hebben en ontdek je hoe door professioneel nabij te zijn jouw impact in hulpverleningstrajecten kunt vergroten

De lunchworkshops zijn helemaal gratis en bedoeld als kennismaking met het veelzijdige aanbod van onze vormingspartners.  Iedereen die betrokkenen is bij de jeugdhulp in onze regio kan zich inschrijven.  De vormingssessies die live doorgaan voorzien we van een broodjesmaaltijd.   

BLIJF  ‘ME’ BIJ – Crosslink Wingg

Donderdag 18 november – 12u-13u30 – VAC Brugge (= volzet)

“Hou me mentaal vast zodat ik emotioneel kan groeien, zodat ik mezelf beter kan leren reguleren.”

“Het blijft mij bij, dat wat de ander voor mij doet ook eenzelfde effect kan hebben als ik eenzelfde soort beweging ga doen voor die ander….”

In dit inlevingsmoment  neemt Crosslink je mee naar een casus die je enkele basisprincipes laat voelen en bekijken. Deze basisprincipes ondersteunen enerzijds de relationele continuïteit met de zorgverlener, het cliëntsysteem en de organisatie, in tweede instantie komt ‘aan zelfzorg doen’ ook tevoorschijn.

CROSSLINK – Wingg is een vaste waarde in onze regio voor het geven van consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Doelgroep: contextbegeleiders, zorgcoördinatoren en pedagogen die ingebed zijn binnen een organisatie Opgroeien, VAPH –voorziening, IPO’s etc… - maximum 20 deelnemers

Deze sessie is volzet.                                                                                                           

Relationele continuïteit vraagt relationeel werken, maar hoe dan? – Vzw sTimul

Dinsdag 23 november – 12u-13u30 – online

Met sTimul, het zorgethisch lab zet VIVES in op de begeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties in het borgen van een relationele benadering.

Tijdens deze workshop ga je samen samen met sTimul op zoek naar hoe hulpverleners relationeel kunnen werken door heel persoonsgericht bezig te zijn, waar zowel de jongere en de context meetellen, en ook de hulpverlener(s).  We speuren naar de plaats van aandacht, verantwoordelijkheid, deskundigheid en responsiviteit in de hulpverlening op verschillende niveaus. 

Doelgroep: directie en staf

Schrijf je hier in

Tipi talk rond het vuur » een inspiratiesessie » Vzw Lejo

Maandag 29 november  - 12u-13u30 – House of Time (Brugge)

LEJO wil op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving. 

Ervaringsgericht werken is voor LEJO meer dan een methodiek. Het is een visie die het fundament vormt voor alles wat LEJO doet.

Met de ‘Tipi talk rond het vuur’ zorgt LEJO voor een een kleine teaser en ervaar je in het kort hoe Lejo relationele continuïteit vertaalt in de praktijk. 

Doelgroep: iedereen welkom- maximum 12 deelnemers                        

Schrijf je hier in!               

Kwintet A - Phronèsis

Vrijdag 3 december - 12u-13u30 – Unie der Zorgelozen (Kortrijk)

Over Aanwezigheid, Aandacht, Aanraking, Aansluiting en Afstemming als fundamenten voor het wezenlijke van het sociaal werk: het relationeel aan de slag gaan.

Over continuïteit die jongeren en hun context (willen) ervaren en niet opgelegd krijgen.

Een lezing met open vragen over zorg dragen en vormen van beraad.

Phronèsis.sociaal is een collaboratief genootschap van gedreven sociale professionals.

Doelgroep: eenieder die het werken in de grijze zones voor gezien wil houden – maximum 20 deelnemers

Schrijf je hier in!

SAMEN spelen… of hoe spellen verbindend kunnen werken – VIVES SpellenLab

Donderdag 9 december – 12u-13u30 – VIVES SpellenLab (Brugge) (= volzet)

Wanneer we rond ‘relationele continuïteit’ willen werken is het belangrijk om ‘in verbinding’ te treden met de andere(n). Heel dikwijls is dit zelfs het startpunt van waaruit we verder (kunnen) werken. Maar op welke manier kan je de verbinding aangaan?

Goedgekozen spellen kunnen hier een meerwaarde hebben. Tijdens het spelen van spellen zet je in op heel wat vaardigheden die de basis vormen voor een positieve, opbouwende en continue relatie.

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord-en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen.  Uit hun aanbod van meer dan 21.500 titels selecteert VIVES SpellenLab verschillende spellen om op een speelse manier rond dit onderwerp te werken. Thema's die hierbij aan bod komen zijn: elkaar (echt) leren kennen, verbinding, in communicatie treden, samenwerken, kwaliteiten/krachten... Tevens focust deze workshop op het voorstellen van eenvoudige, toegankelijke spellen (niet therapeutisch) om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Doelgroep: (context)begeleiders, psychologen, pedagogen, leidinggevenden, inhoudelijk medewerkers... kortom iedereen die spel wilt gebruiken in het werken rond dit thema -

Deze sessie is volzet. 

 

Honger naar meer?

Voel je je na de workshops gebeten en wil je je verder in het thema verdiepen? Dan kan! Het volledige aanbod van onze vormingspartners vind je alvast in deze brochure

Meer info?

Mail je vragen naar nele.vannevel@opgroeien.be of telefoneer 0499/54.63.55
Volg ons op
facebook en onze website.

Datum van inzending
Tags
  • Continuïteit