Toelichting geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid agentschap Opgroeien

In navolging van de fusie van Jongerenwelzijn en Kind & Gezin tot het Agentschap Opgroeien, loopt er binnen het Agentschap een denkoefening rond het toewerken naar een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. Deze denkoefening is nog volop in ontwikkeling, maar de grote pijlers en leidende principes werden reeds uitgetekend. Deze pijlers en leidende principes vormen de basis voor een verdere concrete uitwerking van een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid waar het Agentschap, samen met zijn partners, naartoe wil werken.

Om iedereen mee te nemen in de huidige stand van zaken, nodigde Opgroeien alle IROJ-leden uit voor een toelichting over dit geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid op maandag 19 april 2021 van 9u30 tot 11u30. Naast een toelichting werd ook mogelijkheid geboden tot regionale, intersectorale reflectie.

Alle IROJ-leden en hun plaatsvervangers werden uitgenodigd om aan te sluiten bij dit info- en reflectiemoment. Inschrijven kon tot uiterlijk 15 april, 16u via volgende inschrijvingslink: https://forms.office.com/r/jEZaXQWJiZ.

Alle ingeschrevenen ontvingen op vrijdag 16 april de deelnamelink om aan te sluiten bij het overleg.

Met vragen kan u steeds terecht bij de IROJ-ondersteuner van uw regio.

Post date
Tags
  • Integrale jeugdhulp
  • Studiedagen