Rondzendbrief erkenning en subsidiëring cliëntorganisaties Jeugdhulp+ontwikkeling Cliëntenforum in de Jeugdhulp.

De Vlaamse Overheid  kiest voor een verdere versteviging van de positie en participatie van cliënten in de Jeugdhulp.  

Deze regelgeving maakt de erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp mogelijk. Bijkomend regelt deze regelgeving de ontwikkeling en werking van een cliëntenforum in de jeugdhulp.

Als bijlage vindt u de rondzendbrief met de voorwaarden en de werkwijze om een aanvraag tot erkenning en subsidiëring als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp in te dienen. Deze aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 sept 2020 (participartie@opgroeien.be).

Via deze nieuwsbrief wil het IROJ zoveel mogelijk organisaties, die hierin interesse kunnen hebben, informeren. We danken u om deze informatie mee te helpen verspreiden.

De rondzendbrief met bijhorende documenten zijn ook terug te vinden via: https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/de-participatie-van-clienten-in-de-jeugdhulp-wordt-versterkt

Datum van inzending
Tags
  • Participatie