Reconversiesjabloon IROJ Limburg

IROJ Limburg heeft onder meer als opdracht om het aanbod jeugdhulp in kaart te brengen en te monitoren. Worden er wijzigingen aangebracht aan het aanbod, dan moet IROJ Limburg in sommige gevallen een advies uit te brengen.

Om meer duidelijkheid te geven wanneer een advies nodig is, en welke info daarbij gevraagd wordt, legde IROJ Limburg op 28 oktober 2021 een reconversiesjabloon vast. 

Organisaties die wijzigingen in het aanbod doorvoeren, worden gevraagd met dit sjabloon rekening te houden. Met vragen kan je terecht bij de IROJ-ondersteuner, Raf Van Hoof (raf.vanhoof@opgroeien.be). 

Post date
Tags
  • Adviezen