Opvang (zieke) kinderen tijdens coronacrisis

De afgelopen weken kwamen er in Limburg een aantal vragen voor ondersteuning van ouders met het COVID-19 virus voor de opvang van hun kinderen. Het ging om ouders die erg ziek zijn, ouders die opgenomen zijn of ouders die revalideren na een opname. Op basis van jullie insteek na de oproep Rescue 50, kwam een actiegroep samen met vertegenwoordiging van CAW, CLB, ACT, CKG, Kind en Gezin en IROJ.

De actiegroep werkte een stroomdiagram uit, met voor Limburg alle nuttige adressen. Je vindt alle info in de bijlagen bij dit bericht.

Eerste aandachtspunt is steeds op zoek te gaan naar wat er aan mogelijkheden aanwezig is binnen het netwerk, of wat er als mobiele ondersteuning kan worden aangeboden. Is er opvang nodig, dan kan je bij het lokale bestuur en Kind en Gezin terecht om de mogelijkheden van kinderopvang te bespreken.

Pas in laatste orde, meld je aan bij het Crisismeldpunt. Zij kunnen eventueel en als er geen alternatieven meer voorhanden zijn, overgaan tot crisisopname. Ook een crisisopname voor zieke kinderen behoort daarbij tot de mogelijkheden. Deze wordt vorm gegeven door tal van welzijnspartners uit de jeugdhulp, ouderenzorg,.. en wordt mee mogelijk gemaakt door praktische ondersteuning vanuit tal van organisaties zoals o.m. UHasselt.

Datum van inzending
Tags
  • Crisisjeugdhulp
  • Jonge kind