Oost-Vlaamse zorggarantie

Zorggarantie:

  • Met zorggarantie bij (dreigende) uithuisplaatsing van een jong kind wil het agentschap Opgroeien in de meest precaire situaties toch die kansrijke vroege ontwikkeling maximaal ondersteunen door onmiddellijk te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame oplossingen voor het kind.

  • 2018: Omzendbrief zorggarantie (Van Deurzen). Voor OVL werd Machtelt aangesteld als Coördinator Zorggarantie  OVL (zorggarantie bij dreigende uithuisplaatsing van kinderen -0 tot 3 jaar)

  • Opstart Oost-Vlaamse Stuurgroep Zorggarantie (intersectoraal overleg ifv samenwerking, afstemming, gedeelde verantwoordelijkheid voor deze doelgroep).Samenwerkingsafspraken met en zonder middelen+ flowchart werden vastgelegd in een provinciaal zorggarantieplan

  • op 08/10/21 de overdracht van casuscoördinatie zorggarantie naar ACT en OSD
  • Dec 2021: Omzendbrief reconversie (Agentschap Opgroeien) ikv ‘Zorgen voor Morgen’: Van rugzakfinanciering naar duurzame aanbodsfinanciering (Middelen voor uitbouw extra aanbod in het kader van zorggarantie (310.000€). 

  • De Provinciale stuurgroep Zorggarantie werd een samenwerkingsmodel uit o.b.v. noden in de regio (zie pp in bijlage dd april 2023)

  • een zorgplan wordt opgemaakt: akkoord van cliënten, dreigende uithuisplaatsing wordt goed omschreven, het brede netwerk wordt duidelijk in beeld gebracht en betrokken, lange termijn doelstellingen wordt geconcretiseerd, wie vraagt welk budget, (als het regulier kan moet het regulier),  zorgdrager wordt vastgelegd, ..

Meer info: Zorggarantie jonge kind | Opgroeien en voor act.oostvlaanderen@opgroeien.be of 02 243 51 70

Voorzitter Oost-Vlaamsse stuurgroep zorggarantie:  sofie.delanghe@jeugdhulpdonbosco.be

Post date
Tags
  • Jonge kind