Oost-Vlaams afstemmingsoverleg uitbreidingsbeleid 'gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld' ma 01/03/2021 14u

Het agentschap Opgroeien lanceerde op vrij 12/02/2021 nieuw uitbreidingsbeleid. 

Bijgevoegd vindt u de oproep en het begeleidend schrijven.

Kort samengevat:

Obv het rapport De Coene is men verder gaan nadenken over het voorkomen van geblokkeerde ontwikkelingstrajecten. Hoe kunnen we de dynamiek naar gespecialiseerde hulpverlening doorbreken en proactief bijschakelen vanuit de nodige extra expertise?

  • Lerende netwerken: Het agentschap Opgroeien wil reflectie stimuleren bij zo veel mogelijk voorzieningen (Opgroeien, VAPH & residentiële psychiatrie). Hiervoor wil men een regionaal intersectoraal netwerk van hulpverleningsorganisaties procesmatig ondersteunen in het herdenken van hun aanbod vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Dit denkproces zal leiden tot leeracties
  • De ideale wereld: Tegelijk wordt extra budget voorzien voor innovatief aanbod met minder nadruk op residentieel/gespecialiseerde jeugdhulp Men beoogt deze ‘ideale wereld’ in 2 pilootregio’s in Vlaanderen (niveau 1g1p) die ook een regionaal intersectorale netwerk zullen vormen.
  • Men start een projectgroep VAPH, Z&G, Opgroeien + FOD op om administratieve drempels weg te werken op casusniveau (intersectorale afstemming & vereenvoudiging)

Proces:

12/02/2021:                                       De oproep werd breed verspreid.

Lerende netwerken:                          Rapporteren over opzet tegen 17/09/2021

Ideale wereld:                                    Goesting meedelen: 15/4/2021, Gesprekken met geïnteresseerden: april-mei 2021, Beslissing                                                                midden mei 2021, Operationaliseren vanaf sept. 2021 voor minstens 2 jaar

Online prov. afstemmingsoverleg:    maandag 01/03/2021 (14u-17u) via  Oost-Vlaams afstemmingoverleg de Ideale Wereld.

Communicatie:

Een Vlaamse webpagina wordt aangemaakt en zal u hier binnenkort terugvinden. Meer info: idealewereld@opgroeien.be en/of daphne.sasanguie@opgroeien.be  

 

Veel succes aan alle initiatiefnemers!!

Datum van inzending