Omzendbrief kleinschalige wooneenheden voor niet begeleide minderjarigen 25/10/2021

Deze rondzendbrief van de administrateur-generaal van Opgroeien gaat over de uitbreiding van kleinschalige wooneenheden voor niet-begeleide minderjarigen. Men wil  enerzijds een uitstroomperspectief bieden voor NBMV die na hun verblijf in een gecofinancierde leefgroep of in een federale opvangstructuur nog een intensieve(re) begeleiding behoeven. Anderzijds komt er door het faciliteren van deze uitstroom plaats vrij  in de gecofinancierde leefgroepen voor de jongste en meest kwetsbare NBMV, waaronder ook de Maghrebijnse straatkinderen.

Er wordt met dit uitbreidingsbeleid sterk ingezet op intersectorale samenwerking en netwerking als leidende principes van de zorg. 

Kandidaturen kunnen ingediend worden tegen 01/12/2021 aan voorzieningenbeleid@opgroeien.be .

Post date
Tags
  • Jongvolwassenen