Lunch webinar "Steunfiguren in de jeugdhulp" - 11 maart 2021 - alle info na de webinar

In de loop van 2020 voerde hogeschool VIVES een kleinschalig onderzoek uit naar steunfiguren in de jeugdhulp.
Dit gebeurde op vraag van de Werkgroep Participatie van het IROJ, met steun van het IROJ en WINGG.

De aanleiding voor dit onderzoek was de vaststelling dat het werken met een vertrouwenspersoon onvoldoende is ingeburgerd. Het formele statuut van vertrouwenspersoon lijkt af te schrikken, zowel naar de cliënt, naar kandidaat-vertrouwenspersonen als naar de hulpverlening.
De - niet geformaliseerde - rol van "steunfiguur" kan een antwoord zijn dat meer aan de wensen en mogelijkheden beantwoordt.

Hoe vullen jongeren, hulpverleners en beleidsactoren dit recht in? Hoe wordt het begrip ‘steunfiguur’ gedefinieerd en welke rol is hier voor de hulpverlening weggelegd? Welke drempels en succesfactoren worden ervaren door de drie actoren?

Tijdens het lunch webinar op 11 maart werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld en werden de deelnemers geprikkeld om hier verder mee aan de slag te gaan.

Het onderzoeksrapport kan U hier terugvinden.

De presentaties die tijdens het webinar werden gebruikt: 

De opname van de webinar kan U hier herbekijken.

De filmpjes met de tips vind je hier.

Als je geïnteresseerd bent in een verdere informatiesessie over één van de aan bod gekomen ondersteunende diensten, vul dit formulier in.

Wie zich verder wil informeren kan via volgende oplijsting wat verdere hints vinden met betrekking tot inspirerende praktijken en ondersteunende diensten.

In de presentatie werd het thema ‘relationele continuïteit’ aangehaald. Informatie over de Werkgroep Continuïteit van het IROJ kan je hier terugvinden (oa de "relatietest").

Informatie over de grabbelbox participatieve basishouding kan je hier terugvinden.

Datum van inzending
Tags
  • Participatie