Lanceermomenten Grabbelboxen OVL-maak werk van van participatie!

Participatie van minderjarigen en ouders is één van de speerpunten van de hertekende jeugdhulp. Zij verwachten hulp die getuigt van respect, empathie, gelijkwaardigheid, openheid, positieve ingesteldheid, onvoorwaardelijkheid, professionele nabijheid, authenticiteit en betrouwbaarheid.

De werkgroep participatie van het IROJ WVL (en later update via IROJ OVL) ontwikkelde een ‘grabbelbox participatie’. Deze bestaat uit 70 kaarten met vragen over de negen kenmerken van een participatieve basishouding. De vragen doen je stilstaan bij je eigen handelen, je eigen houding en visie als hulpverlener en laten je daarover reflecteren. In de handleiding bij de grabbelbox vind je voor wie de grabbelbox bedoeld is en hoe je die kunt gebruiken. Hier vind je achtergrondinformatie bij de vragen over basishouding van de hulpverlener bij gezinnen met een migratieachtergrond. 

IN OVL zijn er 3 lanceermomenten gepland:

De lanceermomenten zijn een organisatie van de werkgroep participatie van het IROJ Oost-Vlaanderen. De organisatie is corona-proof en de plaatsen zijn dus beperkt! Deelnameprijs: 15€, Voor ouders en jongeren gratis.

Jongeren en ouders met jeugdhulpervaring zijn ook welkom, vraag hen mee!

Bedankt om dit breed bekend te maken in uw netwerk.

Gebruik je de grabbelbox in je organisatie? Deel je ervaring of suggesties met de werkgroep participatie via grabbelbox@opgroeien.be.

Datum van inzending
Tags
  • Participatie