Kom-pas(sie) revisited. Online uitwisseling- en inspiratiefestival

Een online festival rond krachtgericht en netwerkversterkend werken, met bijzondere aandacht voor jeugdhulpverlening aan jongvolwassenen

Op Valentijn 2019 organiseerden we een proef- en prikkeldag krachtgericht en netwerkversterkend werken. De Limburgse jeugdhulp bevestigde nadien het belang van deze insteek.

Waar staan we ondertussen, 18 maanden en een eerste coronacrisis later?

We nemen je graag mee tijdens een 2-daags online festival. Je kunt op onze festivalweide terecht voor terugkoppeling over lessen die collega’s hebben geleerd in het netwerkversterkend werken bij jongvolwassenen, de impact van veiligheid op netwerkversterkend werken of inzichten uit de lerende gemeenschappen die we opzetten. Tegelijk kan je ook kiezen om je te laten inspireren door goede voorbeelden van gemeenschapsvorming rond jeugdhulp, outreachend werken, blended hulpverlening… We hebben het over krachtgericht en netwerkversterkend werken algemeen in de jeugdhulp, maar focussen met een deel van het programma ook specifiek op de doelgroep van jongvolwassenen. En uiteraard verliezen we daarbij de input van cliënten niet uit het oog.

Omdat verbindend communiceren essentieel is, en als een rode draad loop doorheen krachtgericht en netwerkversterkend werken, voorzien we bovendien op een apart moment in diezelfde week een webinar rond Deep democracy. Een aanrader voor iedereen die oor wil hebben voor elke stem rond een tafel.

Check de line-up van ons festival hieronder, en schrijf je in!

Omdat de coronamaatregelen nog altijd van kracht blijven, bieden we het festival online aan. Hoewel we jullie daardoor jammer genoeg niet ‘in het echt’ zullen kunnen ontmoeten, garanderen we voldoende mogelijkheden om doorheen de voormiddag met elkaar in groep in interactie te gaan. Én: hoewel je moet kiezen bij je inschrijving, hebben we nu de mogelijkheid om de info van de verschillende workshops en lezingen ook op te nemen en ter beschikking te stellen.

Deze studiedag wordt georganiseerd en mee georganiseerd door de kerngroep RTJ en werkgroep jongvolwassenen IROJ Limburg, Ligant, UCLL, en DOP Limburg.

Programma 2-daags festival

22 oktober van 12 tot 14 uur

Webinar deep democracy

23 oktober van 8.45 tot 13 uur

 • 08u45 – 09u00: Check-in
 • 09u00 – 9u20: Welkom!
 • 9u20 – 10u50: Webinar rond blended hulpverlening (Bart Libbrecht)
 • Pauze
 • 11u00 - 12u00: Keuzeronde 1 workshops
 • 12u00 - 13u00: Keuzeronde 2 workshops

Meer info over de workshops: zie verder.

Praktische informatie

 • Wanneer: 22 oktober van 12 tot 14 uur (webinar deep democracy) en 23 oktober 2020 van 9.00 tot 12.30 uur (festival; check in vanaf 8.45 uur).
 • Waar: online via MS Teams. Ben je ingeschreven, dan ontvang je de nodige aanmeldinstructies voor de start van het festival.
 • Voor wie: Beleidsmedewerkers en hulpverleners, zowel uit voorzieningen als organisaties of openbare besturen.
 • Inschrijven kan online, tot uiterlijk 18/10/20.
 • Deelnameprijs: gratis. Voorzie je eigen drank en versnapering, wij zorgen voor voedsel voor je geest.

Omwille van organisatorische redenen worden de inschrijvingen voor workshops afgesloten wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Achteraf wijzigen is niet mogelijk.

UITGEBREID PROGRAMMA

Donderdag 22/10  van 12 tot 14.00 uur

Rebelleren kan je leren!

In dit webinar neemt Fanny Mattheussen je mee in de wereld van Deep Democracy. Deep Democracy? Dat is focussen op empathie, verbeelding en lef terwijl je in relatie gaat met anderen. De samenleving van vandaag heeft nood aan mensen die samenwerken, leiderschap tonen en creatief en innovatief denken. Als begeleider van kinderen en jongeren, kan je hen hierrond onmisbare levenscompetenties aanreiken.

Deep democracy is een internationaal gelauwerde methode voor besluitvorming en conflictresolutie, en ontwikkelde zich in het Zuid-Afrika van de verzoeningsperiode.

Fanny Mattheussen (Hummus), neemt ons mee op pad. Nadien is er ook ruimte voor vragen.

Vrijdag 23/10 van 8.45 tot 13.00 uur

 1. 8.45 – 9.00 uur: check-in
 2. 9.00 – 9.20 uur:  Welkom
 3. 9.20 – 10.50 uur: Webinar blended hulpverlening. In de voorbije maanden moesten we vaak noodgedwongen overgaan tot hulpverlening vanop afstand. Bijna van de ene dag op de andere startten we met digitale hulpverlening. Hoe houden we vast wat werkte, en integreer je dit in je werking? Hoe kom je tot een goede mix van online en fysieke hulpverlening, die ook écht werkt?
  Bart Libbrecht (Vialogos) neemt ons mee in zijn ervaringen. Geef bij je inschrijving zeker aan welke ervaringen je zelf hierrond hebt opgedaan in de afgelopen periode.
 4. 11.00 – 12.00 uur: keuzeronde 1
  1. Netwerkgericht werken met jongvolwassenen in kleinschalige wooneenheden. Intussen experimenteren 3 voorzieningen al bijna 2 jaar met kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen. Wat is dat precies, en hoe gaan ze er te werk? Welke rol krijgt het netwerk van een jongere in deze jeugdhulpvorm? En wat zijn de ervaringen?
   Vzw Joli, Huize Sint-Vincentius en De Wiekslag bieden deze kleinschalige wooneenheden aan, een hulpverleningsvorm die ontstond naar aanleiding van het Vlaamse actieplan jongvolwassenen. Medewerkers van deze organisaties nemen je mee in hun verhaal, een beleidsmedewerker van Opgroeien geeft je een stand van zaken van het Vlaamse actieplan.
  2. Netwerkgericht werken, ook wanneer er grote verontrusting is. In oktober 2019 organiseerde Opgroeien een 4-daags bootcamp Family Finding. 120 Limburgse collega’s uit de jeugdhulp werden er getraind om zelfs in situaties van verontrusting en wanneer er schijnbaar geen netwerk mogelijk is, toch netwerkversterkend te werken. We delen graag de ervaringen sindsdien.
  3. De kunst van het verbinden. Communitybuilding en jeugdhulp. We praten er vaak over, maar stoten nog dikwijls op het ‘bijzondere’ van de jeugdzorg. Toch krijgen we vaak te maken met zogenaamde ‘weak ties’. Hoe kan je als hulpverlener toch een verhaal schrijven?
   Sieg Pauwels (De Wissel) en Elke Plovie (UCLL) gaan in op hun ervaringen, en zoeken met jou naar mogelijke antwoorden.
  4. Reach out! Outreachend werken is ‘bon ton’. Ook in het straathoekwerk wordt volop outreachend gewerkt. Hoe pakken straathoekwerkers dit aan? 
   Erik Vreven (LiSS/CAW Limburg) neemt je in een korte workshop mee door de aanpak van de straathoekwerkers. Het wordt een uur om te proeven, en vooral zin te krijgen om outreachend  aan de slag te gaan!
  5. Gezin – 1 Plan. Afgelopen zomer zetten we een nieuwe stap in de uitrol van 1 Gezin – 1 Plan in Limburg. Waar staan we, na anderhalf jaar werken in de regio’s Genk, Maasland en Noord-Limburg? En wat zijn de plannen voor de toekomst?
 5. 12.00 – 13.00 uur: keuzeronde 2
  1. Proeftuinen netwerkversterkend werken met jongvolwassenen. In 2018 zette de IROJ-werkgroep jongvolwassenen, samen met SAM, EKC en LUS vzw proeftuinen op om in organisaties netwerkversterkend te werken rond jongvolwassenen. Twee jaar later zijn de proeftuinen afgerond. We koppelen de resultaten heel graag terug.
  2. Wat betekent het voor medewerkers en jeugdhulporganisaties als we netwerkversterkend gaan werken? Vanuit die vraag organiseerde IROJ Limburg 3 lerende gemeenschappen. De deelnemers startten onbevooroordeeld en reflecteerden samen over wat ze ervoeren wanneer ze met een netwerk aan de slag gingen.
   De deelnemers en procesbegeleiders koppelen jou hierover graag terug. En er is ook de mogelijkheid om je eigen ervaringen te delen.
  3. Vzw Homie startte twee jaar geleden als vrijwillig burgerinitiatief om kwetsbare, dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 25 bij te staan. Intussen wordt al iets meer dan een jaar jongeren ondersteund. Hoe is Homie te werk gegaan om een netwerk op te zetten rond hun jongeren, en hoe betrekt het de buurt bij de jongeren?
   Musti Önlen, bezieler van de vzw, vertelt je zijn verhaal en deelt zijn ervaringen. Ruimte voor vragen is er ruimschoots!
  4. Hoe pak je het in ’s hemelsnaam aan om met een netwerk te werken? DOP Limburg staat gezinnen bij met het uitwerken van een ondersteuningsplan. Beroep doen op het eigen netwerk, is de hoeksteen van zo’n plan. Maar hoe doe je dat?
   DOP Limburg deelt in deze workshop zijn plan van aanpak en ervaringen.
  5. Netwerkgericht werken – ook op de schoolbanken? We hebben er allemaal de mond van vol: met het netwerk van onze gezinnen moeten en zullen we werken. Krijgt dit ook een plaats in de opleiding van onze jonge collega’s? Hoe? En wat mag je aan voorkennis verwachten van een stagiair of startende hulpverlener?
   Liesbeth Lenie (UCLL) licht toe hoe het binnen UCLL allemaal aangepakt wordt. Daarbij is er ruimte om ook in te gaan op jouw verwachtingen van starters en stagiairs.

 

Datum van inzending
Tags
 • Netwerkgericht werken