IROJ OVL zitdagen reconversie 14-23-28 juni 2022 (VAC Gent)

Op 21 dec 2021 werd de omzendbrief reconversie verspreid.

Er kunnen reconversieaanvragen ingediend worden mbt gezinshuizen, zorggarantie, varia en via 6 middelen. De aanvragen mbt zorggarantie worden besproken op de provinciale stuurgroep zorggarantie. · Alle Vlaamse info vindt u terug op volgende link:  Reconversietraject | Jeugdhulp 

Timing:

 • Op 21/09/2022 dienen alle dossiers ingediend te worden.
 • Tegen 7/10 dient het IROJ OVL een advies uit te spreken over alle ingediende Oost-Vlaamse dossiers omtrent volgende aspecten:
  • Impact van de aanvragen op de regio 
  • Samenhang tussen de aanvragen

Proces:

De voorbije periode werden IROJ subregionale afstemming gezinshuizen georganiseerd in Oost-Vlaanderen, aanvullend bij het Vlaamse ondersteuningstraject. Op het IROJ OVL werd steeds een stavaza teruggekoppeld. Aanvullend werd ook een indicatiestellingsoefening opgestart, getrokken door pleegzorg OVL.

Om het IROJ adviesproces gezamelijk en transparant aan te pakken, organiseert het IROJ OVL provinciale zitdagen in juni 2022. Men formuleert samen met alle aanvragers per regio gemeenschappelijke vaststellingen en stuurt bij waar nodig/wenselijk.

Op het IROJ van 07/10/2022 wordt een definitief advies hieromtrent geformuleert.

De werkgroep planning en adviseert bereid dit advies voor op 26 en/of 28/10/2022.

Werkwijze Zitdagen:

 • Regio GED 14/06/2022 (09u-12u):  VAC Gent - 04.05 - Corneel Heymans
 • Regio W&D 23/06/2022 (09u-12u):  VAC Gent - 21.02 - Karel Miry
 • Regio ZOVL 28/06/2022 (13u-17u): VAC Gent - Jan Frans Willems

Voorstel is om tijdens de zitdagen te focussen op de samenhang van de reconversievragen in een regio (zorggarantie, via 6, gezinshuizen en ‘andere’). We organiseren dus geen bilateraal gesprek maar een gesprek met alle aanvragers uit een regio samen. Het IROJ kreeg id omzendbrief de adviestaak om te adviseren over de impact van de reconversievragen op het aanbod en de samenhang van de reconversievragen in de regio

Om het gesprek te structureren zouden we voorstellen dat elke aanvrager zijn voorstel ‘pitcht/kort voorstelt’ (max 10 min).

 • Wie ben je en welk probleem ga je oplossen in uw regio? hoe verhoudt jullie aanvraag zich tav de noden in uw regio?
 • Waar zit de betrokkenheid van de eindgebruiker/cliënt in uw omvormingsproces?

Na het ‘pitchen’ proberen we samen, met alle pitchers en leden van de IROJ wg planning en advisering, te komen tot gezamenlijke vaststellingen

  • Hoe verhoudt uw voorstel zich tot crisisaanvragen?
  • Is er voldoende minimaal aanbod voor alle doelgroepen id regio?
  • Waar missen we wat, na dit omvormingsproces?
  • Is er voldoende regionaal afgestemd?

Als blijkt dat er bijsturingen dienen te gebeuren, bespreken we dit met alle aanwezigen. Deze bijsturingen vormen de basis voor gesprek bij de IROJ advisering van september.

 

Veel succes aan alle aanvragers! 

Post date