IROJ OVL en Pleegzorg OVL organiseren Oost-Vlaamse afstemmingsoverleggen gezinhuizen op 07/03/2022 en 21 en 27/04/2022 ikv omzendbrief reconversie (20 dec 2022)

Met deze omzendbrief wordt een ”ambitieus, afgestemd en geïntegreerd kader” aangeboden “waar organisaties op vrijwillige basis voorstellen kunnen doen tot reconversie van hun dienstverlening om via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat te organiseren. Innovatie, flexibiliteit en creativiteit staan daarbij centraal”. De omzendbrief omhelst 4 reconversiewerven: (1) ikv zorggarantie, (2.) ikv gezinshuizen, (3) ikv het via 6 akkoord, (4) ikv andere kansen om diensteverlening te optimaliseren.

Timing:

Er wordt uitdrukkelijk gekozen om voldoende tijd te geven voor kwaliteitsvolle dossiervorming. Dossiers moeten worden ingediend bij Opgroeien tegen uiterlijk 9 september 2022. Opgroeien verwacht dat het IROJ een advies formuleert over de aanvragen tegen uiterlijk 7 oktober 2022, waarbij wordt verwacht dat het IROJ vooral een uitspraak doet over de globale impact en coherentie van de voorstellen uit het werkingsgebied. Opgroeien zal een beslissing nemen over de dossiers tegen uiterlijk 30 november 2022.Initiatieven kunnen ten vroegste starten vanaf 1 december 2022.

Meer info:

https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/oproep-tot-reconversievoorstellen

Het IROJ OVL neemt samen met Pleegzorg OVL graag initiatief naar regionale online afstemmingsoverleggen omtrent de reconversievoorstellen betreffende de gezinshuizen . Meer info: daphne.sasanguie@opgroeien.be 

Post date
Tags
  • Jonge kind
  • intersectorale samenwerking
  • Netwerkgericht werken