Info- en verkenningsoverleg OverKop Brussel

In december lanceerde Opgroeien een vooraankondiging betreffende de verankering en uitbreiding van de OverKop-huizen binnen Vlaanderen en Brussel. Na Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende komen er binnenkort elf nieuwe OverKop-huizen bij.

Hoewel de definitieve oproep nog niet is verspreid, biedt de vooraankondiging aan geïnteresseerden de mogelijkheid om zich alvast te organiseren en af te stemmen. Op dit moment vinden partners elkaar al, maar gezien we versnippering willen tegengaan en de mogelijkheid willen bieden om tot (sub)regionale afstemming te komen, organiseren we met onderschrijving van IROJ Brussel een regionaal info- en verkenningsoverleg. Meer info over de rol en opdrachten van IROJ Brussel is te vinden via deze link.

Doelstellingen van dit info- en verkenningsoverleg zijn:

  • Informatieve toelichting van de vooraankondiging/oproep
  • Verkenning van stand van zaken/mogelijke initiatieven voor het ontwikkelen van een OverKophuis in de regio
  • Geïnteresseerden samenbrengen en in contact brengen met elkaar om verdere samenwerkingen mogelijk te maken

Het info- en verkenningsoverleg gaat door op maandag 22/02/2021 van 10u tot 12u.

Iedereen met interesse rond de verankering en uitbreiding van OverKop is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaand overlegmoment. Het overlegmoment zal online doorgaan, inschrijven kan via volgend inschrijvingsformulier.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 februari 2021, 12u. De link voor deelname aan het overleg wordt aan alle ingeschrevenen bezorgd op vrijdagnamiddag 19 februari 2021.

Ter info: De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Raad WVG formuleerden alvast adviezen betreffende de verankering en uitbreiding van OverKop (zie adviezen in bijlage).

Verspreid deze uitnodiging gerust verder!

Alvast heel graag tot dan!

Post date
Tags
  • Integrale jeugdhulp
  • geestelijke gezondheid