Ik wil je - blijf bij me - hou van me - online terugkommoment 15 juni 2021

Anderhalf jaar geleden vond de kick-off "Ik wil je – blijf bij me - hou van me" plaats in Roeselare.

Deze kick-off was het startschot van een breed traject om relationeel en participatief werken onder de aandacht te brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Op dinsdag 15 juni organiseren we een (eerste) terugkommoment. In deze online luncheditie willen we ruimte creëren om elkaar te inspireren én in beeld te krijgen welke noden, wensen en ambities we delen. Alle deelnemers aan de kick-off maar ook ‘nieuwe’ hulpverleners, directies, beleidsmakers, onderzoekers,…. uit de jeugdhulp zijn warm uitgenodigd.

Wat kan je verwachten?

Samen met jullie maken we een stand van zaken op. Konden jullie stappen zetten om het thema in jullie begeleiding, teams en organisatie te integreren? Welke tools gebruiken jullie? Waar voelen jullie nog drempels om in relatie te gaan met kinderen, jongeren en gezinnen? In break-out rooms zoeken we inspiratie bij elkaar en maken we een haarfijne analyse van de uitdagingen waar we vandaag voor staan.

We lichten ook toe hoe we jullie vanuit de werkgroep continuïteit van het IROJ willen blijven ondersteunen. Sedert de kick-off proberen we breed te sensibiliseren en ondersteunen om relationeel en participatief werken een centrale plek te geven in de jeugdhulp. Samen met een aantal partners werkten we ook een divers aanbod uit, gaande van ervaringsleren, vorming tot coaching. We stellen de verschillende opties aan jullie voor en lijsten in vogelvlucht een aantal instrumenten op om het proces in jullie organisatie een boost te geven.

Tot slot laten we onze sprekers van de kick-off opnieuw aan het woord:

  • Joost Bonte laat jullie dit keer ervaren hoe relationeel werken de dagelijkse praktijk op een andere manier vorm geeft. Waar let je op? En hoe engageer je je hierin? Hoe verwerf je hiervoor ruimte binnen je eigen organisatie? Met een aantal concrete tips en handvatten helpt Joost jullie verder op weg.
  • Bruno Vanobbergen legt opnieuw de verbinding met het Vlaamse beleid in de jeugdhulp en toont aan hoe relationele continuïteit diep verankerd geraakt in de nieuwe toekomstvisie.

Praktisch

Dinsdag 15 juni van 11u45 tot 14u15

Inschrijven? Volg de inschrijvingslink.
Omwille van een vlotte organisatie graag inschrijven voor 11 juni. Deelname is gratis.

Deelnamelink: Klik hier om deel te nemen aan het terugkommoment ‘Ik wil je blijf bij me’ (Gelieve een kwartiertje voor de start in te loggen (vanaf 11.30 uur), zodat we vlot kunnen lanceren)

Meer weten?

Mail je vragen naar nele.vannevel@opgroeien.be
Volg ons op facebook en onze website.

Meer informatie over relationele continuïteit en de participatieve basishouding kan je vinden op de pagina's van de Werkgroep Continuïteit en de Werkgroep Participatie.

Datum van inzending
Tags
  • Continuïteit
Relationele continuïteit