Het agentschap Opgroeien lanceert een uitbreiding SOF's dd 19 maart 2021

In bijlage vindt u de omzendbrief van het agentschap Opgroeien dd 19 maart 2021.

Deze oproep betreft een tijdelijke, projectmatige uitbreiding van het private aanbod met modules contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning SofS.  Enkel voorzieningen die bij de eerste uitbreiding dd 02/007/2020 erkend werden, kunnen een aanvraag tot uitbreiding indienen.

In OVL zijn volgende voorzieningen/diensten erkend voor deze opdracht:

  • De Cocon
  • vzw Jeugdzorg ism vzw Amon.

Samen voorzien zij reeds 12 modules Sofs in OVL.

Met deze nieuwe oproep kunnen zij een aanvraag indienen (tegen 14/04/2021) voor de extra 8 modules contextbegeleidingen sofs en 4 modules verblijf.

Het IROJ OVL wordt niet gevraagd deze uitbreiding te adviseren. Men vraagt de kandidaat indieners wel om het IROJ te informeren omdat zij betrokken worden bij de verder evaluatie van het globale traject.

Datum van inzending