Grabbelbox/participatiekompas: reflectietoolsparticipatie

Participatie van minderjarigen en ouders is één van de speerpunten van de hertekende Jeugdhulp. Voor cliënten start participatie bij het eerste contact met een medewerker. Ze verwachten hulp die vertrekt vanuit een participatieve ingesteldheid en opstelling van de medewerkers en hebben geen behoefte aan hulp die aangestuurd wordt door regels, protocollen en methodieken.

De werkgroep participatie van het IROJ Oost- en West-Vlaanderen ontwikkelde een Grabbelbox participatie|.  Deze reflectietool bestaat uit 70 kaarten met vragen over de 9 kenmerken van een participatieve basishouding:

authenticiteitgelijkwaardigheidbetrouwbaarheidonvoorwaardelijkheidpositieve ingesteldheidopenheidempathieprofessionele nabijheidrespect.

De vragen doen je stilstaan bij je eigen handelen, je eigen houding en visie als hulpverlener en laten je daarover reflecteren. In de handleiding vind je voor wie de grabbelbox bedoeld is en hoe je die kunt gebruiken. Aanvullend is er ook achtergrondinfo bij de vragen over basishouding van de hulpverlener bij gezinnen met een migratieachtergrond. 

De Vlaamse overheid ontwikkelde daarnaast een Participatiekompas Jeugdhulp , dé wegwijzer voor een krachtige participatieve werking binnen de Jeugdhulpverlening met praktische handvatten (quickqcan) en inspirerende voorbeelden voor zorgprofessionals en hun cliënten. Dit kompas helpt beleid vorm te geven.

Gebruik je de grabbelbox en het participatiekompas in je organisatie/dienst/opleiding? Deel je ervaring of suggesties met de werkgroep participatie via grabbelbox@opgroeien.be.

Dit najaar hebben Jeugdhulpactoren van Oost-Vlaanderen kennisgemaakt met de Grabbelbox en het participatiekompas. Momenteel gaan ze er volop mee aan de slag in de praktijk.

Ook onderwijspartners kunnen de tool gebruiken tijdens de lessen, stagebesprekingen,…

De grabbelbox  werd gelanceerd door het IROJ (intersectoraal overleg Jeugdhulp). Meer info over IROJ OVL vindt u hier: Oost-Vlaanderen | Jeugdhulp | IROJ).  ​​​​​​​

Post date
Tags
  • Participatie