De Limburgse jeugdhulp over de jaren heen...

"Vandaag is het gisteren van morgen". Met die slagzin formuleerde de Limburgse jeugdhulp in 2020 een visie op waar ze naartoe wil. 

Als jeugdhulp schrijven wij  - hulpverleners, steunfiguren, voorzieningen -  mee aan de herinneringen van elk kind en elke jongere die we begeleiden. We geven mee invulling aan de geschiedenis van elk gezin dat we ontmoeten. We vormen zo mee het Limburg van morgen en geven mee vorm aan de samenleving waar ook onze kinderen in zullen opgroeien.

Omdat we op deze manier ook willen bouwen aan onze toekomst, geven we onze hulpverlening en ondersteuning vorm vanuit een aantal waarden en uitgangspunten.

‘Je haalt de context nooit uit het gezin’. Vanuit dat vertrekpunt gaan we aan de slag. We zijn er ons van bewust dat wij werken in de huiskamers van kinderen, jongeren, gezinnen. Niet omgekeerd. We gaan uit van betrokken ouderschap en zoeken voortdurend hoe we in overleg met gezinnen gepast kunnen omgaan met alles wat kinderen, jongeren, gezinnen onder druk zet tijdens het opgroeien.

Volgende waarden delen wij, de spelers die de Limburgse jeugdhulp vorm geven:

  • gelijkwaardigheid
  • samenwerken met de gezinnen
  • samen zorg dragen
  • het recht op laagdrempelige hulp realiseren
  • hulp normaliseren
  • zorgen voor transparantie

De hele visie kun je ook terugvinden op onze website (https://iroj.jeugdhulp.be/documenten/visietraject-iroj-limburg).

Vanuit deze insteek ontwikkelden we de voorbije jaren heel wat acties. Een greep hieruit:

We willen ieder van jullie van harte bedanken voor al jullie inzet; ook de komende jaren blijven we er samen voor gaan!

Post date
Tags
  • Integrale jeugdhulp
Affiche jeugdhulp Limburg