Casustafels verontrusting/MANO ZOVL dd 25/11 (online)

Elke hulpverlener die actief is in de Vlaamse jeugdhulpverlening is vertrouwd met de termen verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Zowel het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spelen als gemandateerde voorziening hierbij een cruciale rol. Toch worden we in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met onduidelijkheden of interpretatieverschillen.

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ) organiseert daarom ism met OSD en VK casustafels verontrusting met vermoeden van maatschappelijke noodzaak. Op deze manier hoopt het IROJ OVL de samenwerking en afstemming tussen jeugdhulpactoren en de gemandateerde voorzieningen te stimuleren.

Deelname is gratis, maar we vragen je om wel op voorhand in te schrijven door een mail te sturen naar thomas.braet@opgroeien.be

Warme oproep om zelf een casus in te brengen via document in bijlage (deadline 11/11/2021) .

Post date