Werkingskader IROJ Vlaams-Brabant

Regioplan IROJ

IROJ Vlaams-Brabant gaat thematisch aan de slag rond het uitwerken van doelstellingen geënt op (de realisatie en uitvoering van) Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet Integrale Jeugdhulp.

Om het IROJ in deze opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht die thematisch met deze vooropgestelde doelstellingen aan de slag gaan.

Alle acties vanuit IROJ Vlaams-Brabant worden gebundeld in een jaarlijks regioplan, waarin eveneens (gezamenlijke) acties in samenwerking met IROJ Brussel worden opgenomen.

Huishoudelijk Reglement en Organogram

Bij de opstart van IROJ Vlaams-Brabant in 2014 werd een huishoudelijk reglement en organogram opgesteld waarin de werking van het IROJ wordt vastgelegd en verduidelijkt.

Het huishoudelijk reglement en organogram werden geëvalueerd en zullen op korte termijn aangepast worden.  

 

 

 

  • Integrale jeugdhulp
  • Werkingskader