Werkingskader IROJ OVL

De werking van het IROJ OVL wordt omschreven in een aangepast huishoudelijk reglement, goedgekeurd op 27/09/2019 en visueel voorgesteld in een organogram.

Daarnaast ondertekenen alle IROJ leden een uitgeschreven charter en een nota die de afstemmingsoverleggen bij uitbreidingsbeleid omschrijft.

Aanvullend vindt u hier ook de reconversiesjablonen ifv reconversieaanvragen en het IROJ OVL Organogram | Jeugdhulp | IROJ

Elk IROJ lid kan een voorstel van IROJ actie voorleggen op de vergadering. Om transparantie te verhogen wordt hiervoor een IROJ fiche gebruikt (zie bijlage).  

 

  • Werkingskader