Werkgroep Jongvolwassenen - Jonge patatten in de puree

Op initiatief van de Werkgroep Jongvolwassenen werden in 2020 en 2021 verschillende lunchdebatten georganiseerd onder het thema "Jonge patatten in de puree".
Deze lunchdebatten waren bedoeld als netwerkmoment - omwille van de COVID-19-pandemie moesten een aantal sessies online plaatsvinden.

In het najaar van 2020 vond een eerste reeks lunchdebatten plaats.

 • "Wel in je vel - over psycho - sociaal welbevinden en oplossingsgericht werken"
  Met Nadine Callens
  5 oktober 2020
 • "Dobberen in een zee van vrije tijd - Over vervelen, ronddobberen en een soepel lopende ambrajaze in de vrije tijd"
  Met Rien Houwen (ARKTOS en Ambrajaze)
  13 oktober 2020

 • "Over snelle huisvesting en een eigen stek voor jongeren, Housing First en Housing First for Youth"
  Met Geert De Bolle (Housing First Belgium)
  22 oktober 2020
 • "Geef me werk werk werk - Over niet willen, mogen of kunnen werken, werk willen maar geen vinden en goeie begeleiding en oplossingen"
  Met Koen Vandamme (GTB) en Kris Wittegeers (VDAB)
  30 oktober 2020

In het voorjaar van 2021 volgde een 2e reeks online lunchdebatten.

 • "VAPH/PVB/Integratietegemoetkoming… voor Dummies"
  Met Catherine T’Joens (VAPH) en Christ Dobbelaere (Oranje vzw & Cohesie)
  1 april 2021
 • "Je hebt ondersteuningsplannen en ondersteuningsplannen"
  Met Geert D’Haene (Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen, D.O.P.) en Sharon Van Audenhove (Agentschap Opgroeien)
  29 april 2021

 • "Een toegewijde 360° begeleiding en casemanagement voor jongvolwassenenen"
  Met Wouter Vanclooster (Back On Track), Jeroen Slambrouck (Brugge(n) voor jongeren) en Kira Vergote (LOGiN)
  31 april 2021

 • Jongvolwassenen